FLERE BEDRE FEKTEKLUBBER

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Sep 2019

Det er store forskjeller i størrelse, organisasjonsform og om fekteklubbene driftes av ansatte eller av et valgt styre med frivillig tillitsvalgte. Uansett kan alle klubbene drives mer effektivt, og bedre utnytte tilgjengelig støtte og bistand.

Klubbundersøkelsen viste at de fleste fekteklubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Svarene viste også at mange fekteklubber er helt avhengige av noen få tillitsvalgte. Disse organiserer både klubbtreninger og konkurransedeltakelse, og sliter i tillegg med å få tid til å tilfredsstille administrative krav, og utnytte tilgjengelige støtte og bistand som NIF-medlemmer.

Bærekraftig vekst
Veksten i norsk fekting fortsetter, og det er nå nærmere 70 prosent flere fektere enn i 2010. Om veksttakten fortsetter til neste år, er antallet aktive fektere doblet på ti år. 

"For at norsk fekting skal kunne fortsette medlemsveksten, både beholde eksisterende medlemmene og gjøre klubbene attraktive for nye, uten å slite ut de tillitsvalgte ildsjelene, bør fokuset på klubbdrift økes. Bærekraftig utvikling kan best sikres ved å gjøre flere i klubbene i stand til å bidra". 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Verktøyet "Bedre Klubb"
For å drive mer effektivt, og bedre håndtere både vekst og nedgang, anbefaler Norges Fekteforbund (NF) de tilsluttete fekteklubbene å ta i bruk utviklingsverktøyet "Bedre Klubb". Verktøyet er utviklet av NIF, og bygget opp som en spørreundersøkelse innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennomgangen gir klubbstyrene en oversikt over grunnleggende ansvarsforhold. Styrene får dessuten sjekket status og både få innblikk i hva de kan gjøre for å forenkle driften og hvordan videreutvikle klubben de har påtatt seg ansvaret for.

Enkelt og gratis
Det kreves ingen opplæring for å komme i gang, og Bedre Klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er tiden styret bruker på gjennomføringen.

Det er klubbstyrene som har ansvaret for gjennomføringen, og det er styreleder som kan besvare på vegne av klubben. Første del av Bedre Klubb kan gjennomføres som del av et styremøte, når som helst på året. Dette tar  +/- 20 minutter avhengig av diskusjonsomfang. 

Alle som gjennomfører undersøkelsen får en rapport. Denne kan være et godt fundament i arbeidet med å videreutvikle klubben.

Oppfølging og hjelp
Bedre klubb er først og fremst et verktøy for egenutvikling. Gjennomføringen genererer ikke en automatisk oppfølging, men hvert spørsmål inneholder informasjon om hvem som kan kontakte for å få hjelp på det konkrete området.

Om styret ønsker hjelp i å finne frem til rette personer og instanser, så ikke nøl med å ta kontakt med NFs administrasjon. Hvis det er problemer med den tekniske løsningen kan man kontakte NIF IT-support - support@idrettsforbundet.no

NFs "verktøykasse" for fekteklubbene
For å bistå de de tillitsvalgte i klubbstyrene ytterligere, har NF også laget en oppdatert oversikt over flere tilgjengelige hjelpemidler som anbefales for fekteklubbene.
Les nyhetssaken om dette her.

Denne "verktøykassen" er plassert under menypunktet "For Klubber" i hovedmenyen og er kalt Klubbutvikling/kurs/utdanning. Klikk også for å komme rett til siden her.

Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).