50 BARN OG UNGDOMMER PÅ TRENINGSSAMLING I BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Sep 2019

Bildet viser teknisk trening i par fra helgens nasjonale jentesamling. Foto: Bergens Fekteklubb. 

På samme måte som i fjor, ble det i helgen avholdt både nasjonal treningssamling for jenter, og regional treningssamling for ungdomsfekterne på Vestlandet. Til sammen var 50 unge fektere i aksjon i Haukelandshallen. 

Norges Fekteforbund (NF) ønsker å stimulere til økt prestasjonsnivå, forhindre frafall og gjøre det enklere for fekteklubbene å rekruttere flere nye medlemmer. 

I tillegg til dommer- og trenerutdanningen, gjennomfører NF derfor blant annet samlinger for landslaget og nasjonale treningssamlinger for de mer etablerte fekterne. Dessuten står NF bak regionale treningssamlinger som både skal favne bredere og inkludere flere yngre fektere. For å bidra til økt samarbeid og overfaringsoverføring mellom klubblederne, gjennomføres de regionale samlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. 

Foruten å forbedre fekternes tekniske ferdigheter og gi treningstips, skal alle samlingene være motiverende, og stimulere kameratskapet mellom fekterne på tvers av geografi og klubbgrenser. 

NF har dessuten et mål om å bidra til å øke kvinneandelen i norsk fekting. For å støtte ekstra oppunder jentefektingen, gjennomførte NF i fjor en egen nasjonal treningssamling kun for jenter. Fordi forårets samling var såpass vellykket, er også dette tiltaket videreført i innværende års aktivitetsplan. 

Les om organisering av treningssamlinger i regi av Norges Fekteforbund her.

Nasjonal jentesamling
På grunn av stor påmelding fra Bergens FK, ble også årets samling avholdt i Bergen for å holde reisekostnadene så lave som mulig.

Hele 25 jenter i ulike aldersgrupper fra syv fekteklubber deltok på samlingen. I tillegg til Bergensfekterne deltok det fektere fra Njård Fekting, Stavanger Fekteklubb, Nesodden Fekting, Trondheim Fekteklubb, Titan Fekteklubb og Kristiansund Fekteklubb.

Treningen, som ble ledet av fektetrener Georgi Zazitski, inneholdt både teknisk trening, styrke og bevegelighetstrening, samt kamptrening. 

Regional treningssamling
Parallelt med jentesamlingen ble det også gjennomført en regional treningssamling for kadett- og juniorfekterne på Vestlandet.

I inneværende års plan er lagt opp til åtte slike regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere. Dette var den andre regionale treningssamlingen på Vestlandet i år.

25 fektere fra Stavanger Fekteklubb og Bergens Fekteklubb deltok. Også denne samlingen inneholdt både teknisk trening, styrke- og bevegelighetstrening samt kamptrening.  

Den regionale treningssamlingen ble ledet av Vitaliy Ageyev, som i likhet med Georgi Zazitski også er tilknyttet Bergens FK.

Foredrag om anti-doping
Etter lørdagens felleslunsj holdt Anti-Doping Norge foredrag for fekterne over 15 år. Det ble blant annet satt et viktig søkelys på bruken av, og risikoen ved kosttilskudd. Slike midler er definert som den viktigste risikofaktoren for doping i norsk fekting.

Les om de obligatoriske tiltakene mot doping i norsk fekting her. 

Samhold og kameratskap
Fekteforbundet håper at treningen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. NF håper også felles lunsjer, og den hyggelige fellesmiddagen på lørdag kveld, også stimulerte vennskapet og samholdet på tvers av geografi og klubbtilhørighet.

Se flere bilder fra samlingene på Bergens Fekteklubb sin nettside her.

Fekteforbundet takker alle fekterne for god innsats, og trenerne Georgi Zazitski og Vitaliy Ageyev for et godt gjennomført treningsopplegg. NF takker også de frivillige som stilte opp og sørget for en fin ramme rundt samlingene!