FLERE MED TRENERUTDANNELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

På bildet er 12 av de 15 nye trenerne med diplomet for godkjent Trener 1-utdannelse. Ytterst til høyre er kurslærer Mariusz Piasecki. 

Den tredje og siste samlingen i Fekteforbundets Trener 1-kurs, ble i helgen gjennomført i forbindelse med landslagssamlingen på Bygdøhus. Som en del av opplæringen fikk deltakerne også praktisere som trenere på samlingen. 

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes ferdigheter, men har også stor betydning for rekruttering og frafall i klubbene. 

Trenerutdanning er derfor ett av Fekteforbundets seks satsingsområder for å hjelpe klubbene og stimulere utviklingen av norsk fekting.  

Tilpasset utdanning for fekting
Norges Fekteforbund har tilpasset, og fått godkjent Norges Idrettsforbunds Trener 1- og Trener 2-utdanningen til fekting.

Utdanningen gir god kunnskap om instruksjon av fektetekniske tekniske aspekter. Trenerne får også kunnskap om hvordan de skal utvikle utøverne fysisk og hvordan de kognitivt skal bidra til å utvikle fekterne som hele mennesket og sosialt i utøvergruppene de er en del av.

15 nye trenere fra åtte fekteklubber
For å få autorisasjon som Trener 1, må deltakerne oppnå gitte kompetansemål. De som fullfører mottar et kursbevis som er utstedt fra Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund.

Vi gratulerer derfor Katherina Malvik (Titan FK), Hanne Sofie Moberg (Bergens FK), Frederik Røed Nilsen og Viljar Sten Olav Rosendal (Sandefjord FK), Olav Starheimsæter (OSI Fekting), Anita Heier, Kjartan Murel og Herman Sommernes (Nøtterøy FK), Fredrik Backer og Otthar Krohn (Njård Fekting), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK), samt Anna Rostkowska, Emil Friis Ruud og Anton Ræder (Bygdø FK) med vel gjennomført trener 1-kurs!


"Trenerkurset ga meg ny og spennende innsikt som er relevant for meg som både trener og utøver"

- Otthar Krohn, Njård Fekting

God kompetanse
Trener 1-kurset er tredelt, og består av e-læring, undervisning og praksis.

I tillegg til å ha gjennomført e-læringskurs innenfor trenerrollen, barneidrett, skadeforebygging, aldersrelatert trening, funksjonsnedsettelser og antidoping, har de nye trenerne fullført opplæring innenfor følgende temaer: 

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Norges Fekteforbund takker Mariusz Piasecki for vel utført undervisning, og ønsker de nye trenerne lykke til i praktiseringen av kunnskapene sine i fekteklubbene. 

Trener 2-kurs i 2021
Mens Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori, har Trener 2-kurset enda mer fokus på utvikling av fektere.

Norges Fekteforbund setter opp Trener 2-kurs i 2020 som er åpne for de med godkjent Trener 1-utdanning. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.