ØKT SATSING PÅ SPONSING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Aug 2019

F.v Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund har inngått avtale med Sponsor og Mediasalg AS. Selskapet går nå aktivt ut i markedet for å finne forbundssponsorer. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, øker sportens popularitet og utbredelse. 

For blant annet å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig arbeide for at flere fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe kommer opp på et godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Ett av tiltakene som er valgt er økt satsing på sponsing. 

Økte inntekter
Per i dag har Fekteforbundet ingen egne sponsorer. Det meste av forbundets inntekter er dessuten offentlige tilskudd med strenge brukskriterier.

Selv om tilskuddene øker i takt med antall aktive medlemmer, er Fekteforbundet avhengig av flere og andre typer inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

Muligheter i et krevende marked
Det er stor konkurranse om sponsorkronene. Ikke bare konkurrerer fekting med andre og større idretter. Kultursponsing er også et voksende marked som i de siste årene har blitt mer populært.

Sponsorsalg krever derfor en profesjonell tilnærming, møysommelig arbeid over tid, samt et bredt kontaktnett og kunnskap om relevante aktører i næringslivet. 

Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg AS, har mer enn 25 års erfaring som salgssjef, markedssjef, gründer og konsulent i flere store medieselskaper som blant annet Clear Channel og Aftenposten.
Sponsor og Mediasalg AS har dessuten lenge drevet tilsvarende arbeid innenfor tennis, og har avtale med 12 tennisklubber på Østlandet.

- Jeg var blant de mange som fulgte fekting på tv under London-OL og vet at også fekting kan være en god tv-idrett. Selv om norsk fekting stadig blir mer synlig, er det tøft å konkurrere med de større idrettene. Allikevel har jeg tro på at det finnes sponsorer som ønsker å knytte sine merkevarer opp mot fektingens verdier og lange historie, sier Wold.

Generalsekretær i Norges Fekteforbund, Claes H. Bendiksen er sikker på at det finnes virksomheter som kan ha god nytte av å assosiere seg med fekting for å skille seg ut fra konkurrentene.
I motsetning til de store idrettene som tradisjonelt har dominert på sponsormarkedet, mener han at fekting kan tilføre noe nytt og særegent, og bidra med spennende bilder og film for merkevarebygging av både selskaper, produkter og tjenester.  

Bli med på laget
Økende fekteinteresse, med en ny generasjon unge fektere på gang, gir sponsorene nå mulighet til å komme inn som samarbeidspartnere på et gunstig tidspunkt.

Det tilbys fleksible avtaler der aktuelle sponsorer vil kunne knytte sine virksomhetsmål opp mot fektingens mål som blant annet å bidra til norsk OL-deltakelse, til at flere jenter kvalifiserer seg på landslaget, og ikke minst til at den gode veksten i norsk fekting fortsetter slik at vi når et mål om å ha 3 000 aktive fektere i 2024.

Ta kontakt
Arbeidet med å presentere Fekteforbundet og våre sponsormulighetene igangsettes nå.

Interesserte, eller de som har tips til aktuelle sponsorer bes ta kontakt med Fekteforbundet eller direkte med Hans Henrik Wold hos Sponsor og Mediasalg AS på post@sponsorogmediasalg.no, eller på mobil: +47 975 17 717.