NETTSIDEN FORBEDRES

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jun 2019

Norges Fekteforbund ønsker både å holde Fekte-Norge orientert om forbundets aktiviteter, og bistå både utøvere og fekteklubber med relevant informasjon. I tillegg til å skrive om norsk fekting, vil vi dessuten også formidle internasjonale fektenyheter på nettsiden. 

Foruten den faste informasjonen i menypunktene, offentliggjøres alle protokoller fra både styre- og komitemøtene på fekteforbundet nettside. I tillegg publiseres høringssvar i idrettspolitiske saker, og det produseres nyheter som bør ha interesse for både utøvere og tillitsvalgte i fekteklubbene.

Økt synlighet
Dette gjøres både for å informere om forbundets arbeid og om norsk fekting generelt, men også for å øke sportens synlighet.

Nyhetssakene er ikke kun ment for fektere og tillitsvalgte i klubbene. Mange av sakene egner seg for spredning, og kan benyttes av alle for å synliggjøre fekting generelt og tilbudene i egne klubber. 

I 2018 produserte og publiserte Norges Fekteforbund 78 nyhetssaker. Hittil i 2019 er det publisert 45 nyhetssaker. Disse og flere andre blir delt på forbundets offisielle Facebook-profil. 

Enda flere fektenyheter
For å gjøre forbundets nettside enda mer relevant, foretar vi nå følgende endringer:

På forsiden har vi nå satt opp en nyhetsstrøm med fektenyheter fra internasjonale nettsider. Denne tjenesten vil kontinuerlig hente de siste nyhetene og automatisk presentere disse i nyhetsstrømmen. På samme måte har vi inkludert en nyhetsstrøm fra forbundets offisielle Facebook-profil.

De siste nyhetsartiklene som er laget av fekteforbundet, vil man som tidligere enkelt få tilgang til nedenfor.

Lenken til Ophardt som har ligget på forsiden er flyttet inn under menypunktet for klubber på forsiden. Sammen med 11 andre underpunkter som skal være til hjelp for klubbene, ligger nå denne lenken som et eget punkt som kalles «Påmelding til stevner».

Kalenderen som også lå på forsiden er fjernet. På grunn av omfanget, og at "Norges Fekteforbund sin kalender" nå er godt innarbeidet, henvises alle til å forholde seg til denne. Kalenderen er nedlastbar under "Terminlister" via menypunktet "Om konkurranser".

Vi håper at enda flere, både utøvere og tillitsvalgte i fekteklubbene bidrar til å synliggjøre fektesporten ved å like og dele sakene som publiseres.

KLIKK PÅ NORGES FEKTEFORBUND SIN LOGO ØVERST PÅ SIDEN ELLER PÅ DENNE LENKEN FOR Å SE FORSIDEN.