ER GODT FORBEREDT TIL IDRETTSTINGET

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mai 2019

Bildet viser Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund (Foto: Norges Fekteforbund)

Idrettstinget 2019 er nå i gang på Scandic Lillehammer Hotel. Idrettstinget er Norges Idrettsforbund sin høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Junjie Cao stiller som delegat for Norge Fekteforbund.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, skal tinget velge idrettspresident og idrettsstyre, samt behandle en rekke saker som også inkluderer ny langtidsplan og flere lovendringsforslag.

Både valgene av president og styre, samt vedtakene som gjøres på et idrettsting blir styrende for norsk fekting, og har stor betydning for de fremtidige rammevilkårene for både fekteklubbene og for Norges Fekteforbund.

Stemmerett
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, har Norges Fekteforbund én stemme. Idrettstinget 2019 har etter godkjenning av delegater 164 stemmeberettigede totalt.

Fektepresidenten er klar
Styret i Norges Fekteforbund har gitt Junjie Cao som er president i NF-styret mandat til å stemme for Fekteforbundet:

- Jeg føler meg trygg på det politiske arbeidet som både NF-styret og administrasjonen har gjort i forkant av tinget, og er godt forberedt på tre dager med tingforhandlinger og valg for å fremme norsk fektings interesser, sier president i Norges Fekteforbund, Junjie Cao.

Gode forberedelser
I forberedelsene til tinget har Norges Fekteforbund brukt mye tid på høringssvar i de sakene som har betydning for fekte-Norge. 

Sakspapirene til tinget er dessuten gjennomgått i NF-styret for å finne en omforent posisjon, uten at Junjie Cao har fått et bundet mandat i sakene som skal behandles.

Junjie Cao er derfor fleksibel i å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Han vil dessuten kunne representere fekte-Norge på best mulig måte ved samle støtte for fektingens kjernesaker igjennom å stemme taktisk i mindre viktige saker.

Les siste styreprotokoll her

Les mer om idrettstinget og finn alle sakspapirer her