TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2019

Med en stor barne- og ungdomsgruppe på gang, ønsker Norges Fekteforbund (NF) å legge forholdene til rette for enda bedre internasjonale prestasjoner. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, er det vedtatt hårete mål:

 «Ett av målene vi har satt oss er norsk OL-deltakelse i 2024. Dette krever dedikasjon og en samlet sportslig innsats fra både forbundet, utøverne og klubbene. I tillegg til dommer- og trenerkurs, samt gjennomføring av en rekke treningssamlinger på ulike nivåer for å øke nivået i fekteklubbene, er også økt fokus på landslaget helt nødvendig for å løfte norsk fekting» 

- Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund.

Økt satsing på landslaget
Det er for tiden fire fektere som har kvalifisert seg for plass på landslaget. I tillegg til å få representere Norge i eget landslagsantrekk med flagget på brystet, får disse fekterne, sammen med deres reiseleder og eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig stimulere til at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Innføring av landslagskontrakter
For å sikre bedre oppfølging av landslagsfekterne, og tilrettelegge for at klubbene får frem flere fektere på samme nivå, implementeres det etter sommerferien landslagskontrakter.

Kontraktene definerer både NF sine sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav NF stiller til trening og forberedelser av både landslangsfekterne og deres klubber fremover. 

Dette skal ikke bare heve treningskvaliteten og landslangsfekternes fokus, men også stimulere til økt innsats av de som aspirerer til landslagsplass. 

Øke inntektene
Per i dag har norsk fekting ingen sponsorer som bidrar i den sportslige satsingen. I motsetning til mange andre idretter er det meste av forbundets inntekter offentlige tilskudd i form av tippemidler med klare brukskriterier.

Selv om tilskuddene, både de som går direkte til klubbene og de som forbundet mottar til drift av fellesaktiviteter i regi av Fekteforbundet, har økt på grunn av et økende antall aktive medlemmer, er NF avhengig av flere andre inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

For å kunne ha noe å tilby potensielle sponsorer, er det i landslagskontraktene derfor også definert hva som kan tilbys utover synlighet på forbundets hjemmeside, og på arrangementer i regi av NF. På bakgrunn av dette vil NF derfor også iverksette tiltak for å skaffe flere inntekter fra sponsormarkedet.

Holdninger og adferd
Norske fektere, både landslagsutøvere og andre, deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder og pliktdommer (e) anses også disse å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere innføres også instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

NF håper at dette vil klargjøre ansvar, og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte skal dette være en trygghet.

Les protokollen og de andre sakene som ble behandlet her.