NYE RENT IDRETTSLAG ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019


Antidoping Norge lanserte torsdag 7. mars en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag. I Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping stilles det krav til fekteklubbene som har utøvere på landslaget og til klubbene som skal arrangere Norgesmesterskap.

Den nye versjonen av Rent Idrettslag et webbasert antidopingprogram som utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Over 30 særforbund var til stede under lanseringen på Ullevål stadion torsdag, som ble åpnet av idrettspresident Tvedt og styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Se videoen om den den nye versjonen av Rent Idrettslag på Antidopoping Norge sin nettside her.  

Antidopingtiltak i Norges Fekteforbund
Norges Fekteforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Et av tiltakene i forbundets handlingsplan er kravet om at alle klubbene som tildeles det tekniske arrangøransvaret for NM, og eller har fektere som er på landslaget skal være sertifisert som Rent idrettslag før utgangen av juni 2019. Norges Fekteforbund oppfordrer for øvrig alle de tilsluttete fekteforbundene å ta sertifiseringen. 

LES OM SERTIFISERINGEN AV NORGES FEKTEFORBUND

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER

Hvordan sertifisere klubben?
Sertifiseringen tar mellom 1 og 2 timer. Samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner og gjør dette sammen på en skjerm med nettilgang. 

Etter at klubben er registrert, skal diskusjonsoppgaven gjennomføres og erklæringen godtas. Deretter skal klubben sette opp  tiltak og på bakgrunn av disse bli et sertifisert Rent Idrettslag. 

Som Rent Idrettslag vil klubben få tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

LENKE TIL SERTIFISERINGEN