HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Alle tilsluttete fekteklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2019. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Hva skal rapporteres
Fekteklubbene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Klubbene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompenasjon gjennom løsningen. 

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslagene som er pålagt å ha disse vervene. Les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarli

Medlemstall/aktive medlemmer
Når det gjelder medlemstallet, så er det de som var registrert som medlem per 31.12.18, og hadde betalt medlemskontingent til klubben. 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i klubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer klubben i konkurranser, skal regnes som "aktive medlemmer". 

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling.

Tillitsvalgte og andre bidragsytere skal inkluderes som aktive medlemmer
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som "aktive medlemmer". Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller som har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføring av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i klubben. 

Viktig registrering i år!
NIF krever per nå et minimum på 1 500 aktive medlemmer for at Norges Fekteforbund være et eget særforbund. Dette kan endre seg. Antall aktive som klubbene rapporterer gir derfor idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis NIF, og i den pågående omorganiseringen av NIF. Les mer om dette her.   

Husk derfor å registrere både medlemmer og aktive medlemmer. Begge tallene har også betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21029000. Fekteklubbene kan også kontakte idrettskretsen ved har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.