REGIONALE TRENINGSSAMLINGER I SAMARBEID MED KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Feb 2019


Ett viktig tiltak i Fekteforbundets aktivitetsplan er de regionale treningssamlingene som gjennomføres i samarbeid med klubbene i hver region. I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. NF har satt seg både korte og langsiktige mål, og vedtatt tiltak innenfor hvert av områdene. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

12 treningssamlinger i 2019
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

For å full nytte av samlingene, vil Norges Fekteforbund gjennomføre treningssamlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. I tillegg til å stimulere aktiviteten og forbedre fekteferdighetene, skal disse samlingene også skape et tettere samarbeid og stimulere til erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte, samt ikke minst bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

For å klargjøre ansvar og sørge for lik praksis for både de nasjonale og regionale samlingene er det derfor utarbeidet kjøreregler for planlegging, gjennomføring og refusjon av utgifter. Disse er publisert på Fekteforbundets hjemmeside her. 

Begynn planleggingen 
Fekteklubbene i hver region bør sammen finne datoer og trener som de ønsker skal lede samlingen, og beskrive et treningsopplegg som ligger innenfor de vedtatte kriteriene og i hvilken av klubbene samlingen (e) skal gjennomføres hos. 

På grunn av antallet sabelklubber, skal dette gjøres nasjonalt og skal inkludere fektere fra alle klubbene som organiserer sabel-/florettaktivitet for barn og ungdom. 

Fekteforbundet skal orienteres og godkjenne treningsopplegget i rimelig tid, helst to måneder før den regionale samlingen. 

Fyll derfor ut skjema som kan nedlastes via denne siden og send dette så raskt som mulig til Norges Fekteforbund ved sportslig leder, Bartosz Piasecki: bartosz_piasecki@yahoo.no