UTSTYRSORDNINGEN FOR 2018 ER ÅPEN FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2019


Fekteklubbene kan nå søke spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr i 2018. Utstyrsordningen, som er en av flere støtteordninger for tilsluttete idrettslag, har aldri hatt flere midler som skal utdeles for å støtte aktiviteten i klubbene. 

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2018 satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017, og beløpet har aldri vært høyere.

Søknadsprosessen skal være forenklet, og nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden innen 6. februar, men til særforbundet. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. 

Informasjon sendes i dag ut fra NIF til alle fekteklubbene. Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner er sendt klubbene og finnes på NIFs hjemmeside via klubbguiden og på temasiden for støtteordninger.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2018 og 2019.pdf

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjemaet finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har den ansvarlige i klubben aldri vært innlogget med sin MinIdrett-bruker før, må vedkommende gå til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?» 

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at fakturaene som ligger til grunn for søknaden må sendes samlet i én e-post per klubbsøknad til Norges Fekteforbund. Dette skal gjøres innen søknadsfristen, 6. februar. 

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er Mandag – Torsdag 08:00 – 19:00, og Fredag 08:00 til 15:30.

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 6. februar 2019. Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!


UTSATT FRIST: KL. 24 FREDAG 8. FEBRUAR.