OBLIGATORISKE TILTAK MOT DOPING I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2019


Norges Fekteforbund tar avstand fra all ulovlig bruk av dopingpreparater, og andre elementer som hindrer utøvere å konkurrere på like premisser. Vi fremmer dopingfri og ærlig idrett på alle nivåer og har derfor utarbeidet handlingsplan mot doping, og blitt sertifisert som Rent Særforbund.

Norges Fekteforbund har til nå vært foruten dopingsaker, og sporten har historisk sett hatt få tilfeller av doping. Målet vårt er at det skal fortsette å være sånn, og har som mål å informere om risikofaktorene for å øke bevisstheten om både bevisst og ubevisst doping.

 For å sikre at hele fekte-Norge har et bevisst forhold til hva som er greit og hva som ikke er greit innen etiske spørsmål, og hvordan man konkret forholder seg til ulovlige preparater og annen form for juks i idretten har Norges Fekteforbund satt tydelig mål med forpliktende tiltak som omfatter både de aktive og trenere og tillitsvalgte i fekte-Norge. 

Alle arrangement skal være dopingfrie, og alle som påtar seg verv, eller som er ansatt i NF skal ha kjennskap til og dele NFs holdning til og retningslinjer ift. antidoping. Alle landslagsutøvere og eliteutøvere som konkurrerer skal være dopingfrie og sammen med det medisinske og sportslige støtteapparatet ha tydelige verdier, og være gode ambassadører og forbilder for fektesporten både nasjonalt og internasjonalt. 

OBLIGATORISKE TILTAK:

  • Alle som påtar seg verv, eller er ansatt i NF skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
  • Alle som reiser med landslag som trenere, støtteapparat etc. skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
  • Alle i NFs administrasjon, NFs styre og personer med verv i komiteer skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
  • Alle landslagsutøvere og andre utøvere samt sportslig og medisinsk støtteapparat som representerer Fekteforbundet på konkurranser og treningssamlinger skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
  • Alle klubbene med fektere på landslaget, og klubber som skal være tekniske arrangører av NM skal være sertifisert som «Rent idrettslag» i samarbeid med Antidoping Norge i løpet 2019. 
  • Alle stevneinvitasjoner og invitasjoner til NM skal inneholde lenke til NFs Handlingsprogram mot doping. Dette sammen med leker til barnebestemmelsene og NFs sikkerhetsregler. Dette igangsettes umiddelbart.

Ren utøver
Alle som skal gjennomføre Ren Utøver vil motta et diplom når det er gjennomført. E-læringskurset tar ca. 30 minutter. Diplomet skal sendes sammen med bekreftelsen på at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping til Sportslig Leder, Bartosz Piasecki. Antidoping Norge vil til enhver tid også ha oversikten over sertifiserte utøvere.

E-læring Ren Utøver

Rent Idrettslag
Ny versjon av Rent Idrettslag ble lansert i mars 2019. Programmet som tar en til to timer å gjennomføre, ender med en sertifisering som idrettslaget beholder i to år. Antidoping Norge vil til enhver tid beholde en oversikt over sertifiserte idrettslag.

Til sertifisering Rent Idrettslag

Alle utøvere ellers oppfordres til å gjennomføre «Ren Utøver», og alle fekteklubbene oppfordres til å gjennomføre sertifiseringen til Rent Idrettslag i samarbeid med Antidoping Norge når den nye nettløsningen er lansert. Dette for å spre gode holdninger og verdier og sette antidopingarbeidet på agendaen.

Nyttige lenker:

Nyhetssak om sertifisering som Rent Særforbund. 

Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping.

Antidoping Norge