STOR KARTLEGGING AV FEKTE-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Okt 2018Norges Fekteforbund skal nå gjennomføre en klubbundersøkelse, og igangsetter en kontinuerlig evaluering av treningssamlingene.

På Norges Fekteforbund sitt klubbseminar lørdag 7. april, dagen før siste ordinære Fekteting, presenterte NF-styret ved president Junjie Cao en status på norsk fekting. Presentasjonen inneholder tilbakeblikk og peker på både utfordringer og muligheter for å utvikle norsk fekting, samt langtidsplanen som ble vedtatt på Fektetinget dagen etter.

Mål og middel
I tillegg til å stimulere til at nivået øker, har Fekteforbundet som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, drive klubbutvikling og stimulere til vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.
De viktigste aktivitetstiltakene er regionale- og nasjonale treningssamlinger, samt Ungdomsserien. I tillegg skal det også igangsettes trener- og dommerkurs, dessuten klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene. 

Kartlegging
Ett av temaene som også ble godt tatt imot klubbseminaret, var gjennomføring av en temperaturmåling hos både fekterne og fekteklubbene. Av den grunn iverksettes nå følgende i regi av Fekteforbundet:

1. Klubbundersøkelse
For å kartlegge status og behov i fekteklubbene, ønsker NF å gjennomføre en undersøkelse i alle fekteklubbene. Forbundet ber derfor klubbstyrene fylle ut skjemaet som kan lastes ned nederst på denne siden.

Knytt gjerne kommentarer til hvert tema, og gjennomgå undesøkelsen som del av et styremøte der også andre involverte i klubbdriften kan bli invitert med. 

Det er vanskelig, og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. NF vil imidlertid ikke offentliggjøre klubbenes besvarelser, kun hovedtall. Vi håper gjennomføringen og svarene i undersøkelsen både vil hjelpe NF og klubbene i utviklingsarbeidet fremover.

Vi ber derfor om at undersøkelsen returneres på epost til post@fekting.no så raskt som mulig og innen utgangen av november. 

2. Evaluering av samlingene
I tillegg til den store klubbundersøkelsen, ønsker NF å få tilbakemeldinger fra fekterne som deltar på de ulike treningssamlingene. Vi tester allerede ut et evalueringsskjema etter den regionale treningssamlingen i Kristiansund.

Ønsket er å ha en digital løsning oppe å stå fra og med årsskiftet. På denne måten kan vi kontinuering evaluere, og dermed også eventuelt forbedre treningssamlingene som gjennomføres i regi av NF.