UTLYSNING AV MIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2018

ExtraStiftelsen lyser nå ut midler for 2018/19. Alle fekteklubbene kan selv søke midler til prosjekter som har mål om å tilrettelegge for og inkludere: 

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år. 

Ta kontakt med Norges Fekteforbund for å avklare eventuelle spørsmål og informere om søknadene. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høst 2018 er 15. februar 2018.

Egen epost er sendt til alle fekteklubbene.

Mer informasjon om ExtraStiftelsen finnes via fekteforbundets oversikt over aktuelle søknadsordninger


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.