FEKTEFORBUNDETS JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Des 2023

Etter et kalenderår med mye aktivitet og flere gode resultater, følger Fekteforbundet opp tradisjonen med en jule- og nyttårshilsen inkludert en oppsummering av fekteåret. 

Etter nedgang i medlemstallene under pandemien, tydet den siste samordnete rapportering på at frafallet har stoppet opp.

Fekteforbundet håper at dette betyr at klubbene holder lenger på medlemmene, og at nyrekrutteringen faktisk fører til fornyet vekst i norsk fekting. 

Tilbake på rett spor
Fra å være en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund, ble norsk fekting sterkt påvirket av begrensningen som ble satt til trening og konkurranser innendørs under pandemien.

Fra 2010 til 2019 økte antallet aktive medlemskap i klubbene med om lag 70 prosent. Bare i årene 2016 til 2019 økte antallet nesten 30 prosent.

Deretter stoppet veksten opp, og om lag 30 prosent av medlemmene ble borte i årene 2019 til 2022.

Flere fekteklubber arbeider må målrettet for å beholde medlemmene, og stadig flere synliggjør klubben og markedsfører nybegynnerkurs for å få flere medlemmer.

Fekteforbundet håper derfor at klubbenes innrapportering av inneværende års medlemstall viser en oppgang.

Ung medlemsmasse
Frafallet under pandemien var størst i aldersgruppen over 26 år. Altså den aldersgruppen som var utsatt for de strengeste restriksjonene. 

Dette har medført at medlemsmassen nå har en lavere gjennomsnittsalder enn tidligere.

Fekteforbundet er nå blant de særforbundene med størst andel aktive i aldersgruppen 6–12 år, og et av forbundene med høyest andelsvekst i aldersgruppen 13 til 25 år. 

Fekteforbundet er også blant de særforbundene med med størst vekst i kvinneandelen og har dermed blitt jevnere kjønnsfordelt enn tidligere.

Norsk fekting har dermed et godt grunnlag for videre vekst, og til å oppnå bedre fremtidige sportslige resultater.

Økt fokus på klubbutvikling
I tillegg til de aktive medlemmene, forsvant mange ildsjeler og frivillige i klubbstyrene.

De reduserte medlemstallene medførte dessuten lavere inntekter for både fekteklubbene og for Fekteforbundet.

For å bistå klubbene i å snu utviklingen, satte Fektetinget i 2022 klubbutvikling høyt på agendaen.

Det ble vedtatt et ekspansivt budsjett med bruk av oppsparte midler for  blant annet å forsterke administrasjonen med ansettelse av en utviklingsansvarlig. 

Dette har gjort det mulig å bistå fekteklubbene i enda større grad enn tidligere. Dessuten har administrasjonen nå fått bedre mulighet til å bedrive utvikling og strategisk arbeid i tråd med kravene og forventningene til særforbund i Norges Idrettsforbund.

Fekteforbundet har blant annet utarbeidet en manual med maler for hvordan fekteklubbene kan planlegge og gjennomføre en rekke aktiviteter for å stoppe frafallet og for å rekruttere flere medlemmer.

NIFs Klubbguide er blitt forbedret i år, og Fekteforbundet har stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som tilbys gratis til klubbene.

Fekteforbundet dessuten søkt og fått inn over kr. 900 000,- fra ulike støtteordninger. Dette er benyttet til innkjøp av rekrutteringsutstyr og parautstyr, som har gått rett ut til fekteklubbene.

Dessverre var det lav respons på medlemsundersøkelsen som ble igangsatt i år. Hadde flere besvart, kunne dette hjulpet hver enkelt fekteklubb med å identifisere og iverksette de mest målrettete tiltakene for å forbedre tilbudet for å forhindre frafall og bli mer attraktiv for nye medlemmer.

Den aggregerte rapporten gir imidlertid noen indikasjoner som Fekteforbundet tar meg seg i arbeidet med ny langtidsplan som skal presenteres for Fektetinget i 2024.

Fekteforbundet håper allikevel at overnevnte har hjulpet de ansvarlige i klubbenes drift og utvikling. Ikke minst bidratt til at kontinuiteten og informasjonsoverføringen ved fremtidige utskiftninger i klubbstyrene blir enklere.

Fekteforbundets kurs og utviklingsaktiviteter
Fekteforbundet har i løpet av året avholdt et Trener 1-kurs som går over flere helger.

I tillegg har forbundet arrangert et stevnelederkurs og et våpenstellkurs, samt fire dommerkurs inkludert en eksamen som resulterte i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal dommerlisens

Fekteforbundet har dessuten bekostet en p-lisens for dømming av rullestolfekting.

Det har også vært avholdt et to-delt Ophardt Touch-webinar med en generell innføring og oppfriskning i alle funksjonalitetene klubbadministratorer og stevneansvarlige har bruk for.

Alle kursene har vært åpne for alle, og gratis for deltakerne.

Dessverre ble det planlagte Trener 2-kurset avlyst på grunn av sviktende påmelding. Det samme har de to siste dommerkursene som var satt opp i 2023, mens ett er flyttet til 2024.

Vi håper på større interesse for disse kursene neste år. Norsk fekting har stort behov for både flere kvalifiserte trenere og dommere.

Treningssamlinger, nasjonalt og regionalt
Fekteforbundet har i år arrangert en rekke treningssamlinger.

Seks av disse var for fekterne i Utviklingsgruppen. Årets siste treningssamling for denne gruppen avholdes i romjulen sammen med det svenske landslaget i Stockholm.

Fekteforbundet har dessuten arrangert syv regionale samlinger for barn og ungdommer. 

I tillegg ble det i år også organisert to lengre sommerleirer for barn og ungdom. Stavern Fektecamp ble arrangert for fekterne på Østlandet sammen med Njård Fekting og Bygdø FK. Sommerleiren i Ulvik ble arrangert for fekterne på Vestlandet sammen med Bergens FK og Stavanger FK.

Alle de regionale samlingene har vært åpne og gratis for barn og ungdommer.

Tanken er at disse samlingene både skal supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes både av ansatte i Fekteforbundet og innleide klubbtrenere. På denne måten håper Fekteforbundet også at treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene.

For å bidra ytterligere, har Fekteforbundet utviklet og delt videoer av treningsmetoder og annet materiell. Dette finnes både på et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Gode sportslige resultater
Fekteforbundet har tro på at den sportslige satsingen har gitt godt resultater. 

Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I februar tok Viktor Jarl Breivik Hagen topp 16 plassering på Europa Cup-stevnet for kadetter i Krakow. Aleksander Malvik fulgte opp med en topp 16 plassering på World Cup-stevnet for juniorer i Vrsac.

Det gror også blant i de yngre klassene. Alexander Allport Fossum tok bronsemedalje i et stort ungdomsstevne i Polen i mars. I tillegg var det norsk deltagelse på Verdensmesterskapet for studenter (les. Universiaden) i Kina.

Selv om resultatene i mesterskapene, både EM og VM for juniorer og kadetter var under pari, har de norske fekterne vist at de kan hevde seg i store internasjonale konkurranser.

På høsten har det vært gode resultater på nordisk nivå. På Nordisk Mesterskap i Käariku tok norske fektere fem medaljer. I Örebro Masters senere i oktober ble det hele 11 medaljer.

Kalenderåret ble avsluttet med at Vilde Tengesdal kom til kvartfinalen på et stort World Cup-stevne for juniorer. Hun er dermed den første norske fekteren som er kvalifisert for kadett og junior VM i april neste år.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

I tillegg ble Ungdomsserien avsluttet med fine finaler på Bogstad Gård.

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er nok oppfølging av konkurransereglene, organiseringen av stevnekalenderen, tildeling av Norgesmesterskap, uttak til EM og VM, gjennomføring av nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt utdanning av dommere og trenere.

Som en paraplyorganisasjon for tilsluttete fekteklubber er forbundets oppgave å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De norske fekteklubbene i stor grad er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at det i alle vedtak og prioriteringer som gjøres i Norges Idrettsforbund skal gjøre hverdagen så enkel som mulig for de tillitsvalgte i fekteklubbene.

Som alltid er også rammebetingelsene i fordeling av spillemidler og innretningen på de ulike støtte- og tilskuddsordningene for fekteklubbene sentrale temaer.

Aktuelle saker i år har vært økte kostnader pga. prisoppgang, økte rapporteringskrav, synliggjøring av fekteklubbenes behov for anlegg og treningstider og tilpasning av de administrative verktøy som utvikles sentralt for å forenkle klubbdriften i den organiserte idretten. 

Det var derfor en seier da Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund fikk lovfestet den forenklete lov normen for mindre klubber på årets Idrettsting i Bergen.

Dette vil gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Når det gjelder forbedrete rammebetingelser, har vi sammen med resten av idrettsbevegelsen fått gjennomslag for full momskompensasjon for tredje året på rad. 

Under regjeringens budsjettforhandlinger ble det nylig dessuten plusset på 50 millioner kroner til inkludering av barn og unge i 2024, og 20 millioner ekstra i aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser.

For bare to uker siden ble det i tillegg varslet 100 millioner kroner over statsbudsjettet i 2023 til styrking av idrettslagenes arbeid med å sørge for at ingen barn skal falle utenfor.

Vi er langt fra i mål med disse vedtakene, men disse politiske gjennomslagene er et tegn på at det nytter å jobbe sammen over tid.

Krigen i Ukraina
Krigen i Ukraina har i stor grad preget Fekteforbundets internasjonale idrettspolitiske arbeid.

Fordi både fektere og ledere fra Russland og Belarus er tett knyttet opp til forsvaret, har forbundet arbeidet tett med de andre nordiske forbundene i Nordisk Fekteunion for å utestenge disse fra idretten.

Et tiltak som sendte et klart signal, var å holde årets Oslo Cup ble holdt utenfor FIE-kalenderen. Stevnet inngikk i imidlertid i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fjorårets Oslo Cup, med 154 fektere fra 23 nasjoner var historiens største. Selv om noen land manglet, samlet årets stevne allikevel 160 fektere fra 14 land.

Det var ekstra hyggelig at sammenlagtseieren i år gikk til Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo, og at Stavangerfekteren Alexey Skachkov som vant herreklassen i Oslo Cup. Benjamin var dessuten på pallen i Turku, ett av Nordic Challenge-stevnene, der han tapte finalen med knappest mulig margin.

Vi håper at ved å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne, og ha en fast holdning i forhold til de som ikke tar avstand fra krigshandlingene, vil påvirke positivt for å få en slutt på krigshandlingene.

Selv om arbeidet er krevende, har vi lykkes med å holde fektere som ikke tar avstand fra krigen ute, og fått fjernet flere russiske ledere fra posisjoner i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet.

I år er det hittil i år skrevet og publisert nesten 70 nyhetssaker. 

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Nettsiden blir holdt oppdatert med mye fast informasjon og alle protokoller fra styre- og komitemøter blir publisert fortløpende. Det samme gjelder de ulike høringssvarene i det idrettspolitiske arbeidet. 

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteting i 2024
Neste års ting skal avholdes innen 15. juni og innkallingen vil bli sendt i god tid.

Arbeidet med forslag til revidert langtidsplan er i gang, og vil følge sakspapirene.

Valgkomiteen har også startet arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. Interesserte i stille til valg bes derfor om å ta kontakt med Valgkomiteen.

Forbundskontoret vil være stengt i romjulen, så vi ønsker nå alle god jul og godt nytt år!

En stor takk sendes også til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle dere som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig!
ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2023

De som ønsker å stille til valg for å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå, oppfordres til ta kontakt med Fekteforbundets Valgkomite.

Neste Fekteting, som i følge Lov for Norges Fekteforbund skal avholdes innen 15. juni 2024, vil blant annet velge tillitsvalgte til forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomite for neste tingperiode. 

Valgkomiteen har igangsatt arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. I det arbeidet ønsker de innspill fra klubbene. Er du selv interessert i å stille til valg eller kjenner du noen som kan egne seg, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Fordi minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet, er Valgkomiteen spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er også Fekteforbundet underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og lærerikt
Som ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund og hele den organiserte idretten inne i spennende og utfordrende tid. 

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Idrettsforbundets anbefaling til egnete egenskaper er samarbeidsevner, ydmykhet, innsiktsfullhet og kjennskap til forbundets utfordringer, samt evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tilstrekkelig tid til oppgaven.

Kjenner du deg igjen, eller har andre du vil anbefale, ta kontakt med valgkomiteens leder Nina Steenland på epost: nina.steenland@gmail.com

Valgkomiteens øvrige medlemmer: Stig Herbern, Theodor Barndon Helland og Camilla Draugedalen (vara).

HUSK Å BESTILLE NF-LISENSER FOR 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2023


 

Nytt kalenderår innebærer at alle fekterne må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens) for å kunne bli påmeldt stevner.

Lisensbestillingene gjøres samlet for hver klubb av klubbens ansvarlige for Ophardt-systemet. Den samme personen som også har tilgang til å melde fekterne på stevner. 

Husk å betale faktura for inneværende års lisenser
Fekteforbundet har nylig sendt ut faktura til fekteklubbene for inneværende års lisenser. Antallet lisenser er basert på fekteklubbenes innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen.

Denne fakturaen må være betalt for at bestillingen av 2024-lisensene blir innløst.

Mer informasjon om lisenser finnes via denne lenken
FIE-KONGRESSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2023

Delegatene fra de ulike lands særforbund som stilte på årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE) som ble avholdt i Sharm El Sheikh, Egypt. Foto: FIE.

Årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE), ble avholdt i Egypt 25. november. Kongressen diskuterte flere viktige temaer, delte ut en rekke utmerkelser og vedtok blant annet hvor VM skal arrangeres i 2025 og 2026.

Årets kongress samlet 105 delegater fra 155 medlemsland. På grunn av høye reisekostnader, vedtok NF-styret i år å gi den norske stemmen til det danske fekteforbundets delegat. Vår president, Bjørn Faye hadde derfor en gjennomgang av sakslisten med presidenten i det danske fekteforbundet i forkant av kongressen for å informere om det norske forbundets standpunktet i sakene som skulle behandles.

God utvikling på flere områder
Krigen i Ukraina, og reaksjonen på denne, har økt det idrettspolitiske samarbeidet i Norden. Norges Fekteforbund blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene som er tilsluttet Nordiske Fekteunion (NFU) for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Det økte samarbeidet og kontaktet har også gjort det enklere å arbeide sammen for å få gjennomført flere endringer. 

Kvalifiseringsreglene til OL
En viktig sak, som spesielt det svenske fekteforbundet har gått i bresjen for, er endring av de olympiske kvalifiseringsreglene. Gjeldene regler favoriserer større fektenasjoner. Målet med en endring er å gjøre det enklere for fektere fra mindre nasjoner uten sterke lag å kvalifisere seg.

Etter flere år med motgang, viste årets kongress vilje til å vurdere en modifisering av reglene. At også flere ledende europeiske fektenasjoner ønsker å samarbeide om dette, er forhåpentligvis et skritt i riktig retning.

Demokratisk styresett
Et annet viktig tema for de nordiske fektenasjonene er styresettet i FIE. Med det svenske fekteforbundet i spissen, har det i lang tid vært ønske om større åpenhet om økonomi, mer likestilling og likeverd og økt fokus på demokratiske prinsipper i vedtakene. Dette har blant annet vært et tema i valg av president og styremedlemmer, og i valget av arrangørland for verdensmesterskapene. 

Opptrinnet under fjorårets FIE-kongress som ble filmet fikk stor oppmerksomhet. Måten den svenske fektepresidenten sto opp for overnevnte er blant annet gitt ham Sportspegelpriset 2023.

Etter flere år med motgang, tydet stemningen under årets kongress på at den internasjonale fektefamilien er blitt mer opptatt av disse verdiene. Om dette er et resultat av endringene på styrenivå som følge av krigen i Ukrainia er vanskelig å si.

Uansett så har FIE nå åpnet for et proaktivt samarbeid med det svenske fekteforbundet og det bør være viktig for det norske og de andre nordiske fekteforbundene å støtte oppunder dette arbeidet.

Tildeling av verdensmesterskap
Et viktig punkt på FIE-kongressene er som nevnt tildeling av arrangøransvaret for kommende verdensmesterskap. Flertallet på årets kongress stemte på følgende steder som blant annet innebærer lang og kostnadskrevende reisevei for de norske fekterne som kvalifiserer seg:

  • VM seniorer 2025: Tbilisi, Georgia
  • VM juniorer og kadetter 2025: Wuxi, Kina
  • VM seniorer 2026: Hong Kong, Kina
  • VM juniorer og kadetter 2026: Wuxi, Rio, Brasil

Om krigen i Ukraina
Et ukrainsk forslag om å suspendere det russiske og hviterussiske fekteforbundet ble ikke vedtatt. Dette betyr at russiske og hviterussiske idrettsutøvere vil fortsette å konkurrere som nøytrale i alle FIE-konkurranser.

Les mer om FIE-kongressen 2023 via denne lenken

Sammendrag av beslutningene fattet på FIE-kongressen 2023
TOPP RESULTAT I VERDENSCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2023

F.v. Else Hellebø, Njård Fekting, Vilde Tengesdal, Bergens FK og Caroline Piasecka, reiseleder og tidligere norsk landslangsfekter. Foto: Norges Fekteforbund. 

Vilde Tengesdal oppnådde i helgen en imponerende 8. plass på et verdenscupstevne i Tyskland. Dette er det beste norske plasseringen siden 2012, og kvalifiser til deltakelse i Junior-VM i 2024.

Helgens tyske verdenscupstevne for juniorer, Uhlman-Cup i Laupheim, hadde samlet over 200 fektere.

Etter å ha slått flere av de høyst rangerte fekterne, fikk Bergensfekteren Vilde Tengesdal en imponerende 8. plass. Med denne plasseringen er hun kvalifisert til Junior-VM i Saudi-Arabia i 2024.

Dette stevnet var Njårdfekteren Elsa Hellebø sin debut i verdenscupen. Med tanke på den tøffe konkurransen var hennes plassering som nummer 162 ikke bare godkjent, men helt akseptabel. 

Se resultatene fra Uhlman-Cup 2023 via denne lenken

Historisk plassering
Vilde sin plassering er den beste norske verdenscupplasseringen på elleve år. Den forrige var Elisabeth Lind sin kvartfinaleplass i Burgos 2012. Vilde skal også delta på dette stevnet så det blir svært spennende å se om hun fortsatt har toppformen inne. 

Før Elisabeth, var åttendeplassen til Caroline Piasecka i Dijon 2010 best. Det var derfor spesielt at det nettopp var Caroline som var innleid reiseleder for Fekteforbundet på dette verdenscupstevnet.

Vi takker for øvrig Caroline for en svært god jobb! Ikke bare med coaching av fekterne. På grunn av det store snøfallet i Tyskland ble organisering av hjemreisen en vanskelig oppgave, som hun løste eksemplarisk.