KLUBBSEMINAR OG FEKTETING 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2024

F.v: Geir Stoutland, Guy Kværnberg, Ole Eeg, Vilde Tengesdal, Rikke Skjørshammer Klafstad, Danai Maria Oikonomou og Paal Frisvold. Foto: Norges Fekteforbund. 

Søndagens fekteting med delegater fra 12 klubber valgte ny president og delvis nytt styre. Dagen før ble det avholdt seminar for delegatene som en forberedelse til tinget.

Særforbundsting i Norges Fekteforbund skal avholdes hvert annet år. Årets ting ble avholdt søndag 26. mai på Ullevål Stadion i Oslo. 

I tillegg til det sittende styret, stilte 34 delegater fra 12 fekteklubber. Det avtroppende styret, som ble ledet av Bjørn Faye takkes av, og det nye styret som skal ledes av Ole Eeg, ønskes lykke til!

  • President: Ole Eeg, Stavanger FK
  • Visepresident: Rikke Skjørshammer Klafstad, Bygdø FK 
  • Styremedlemmer, Vilde Tengesdal, Bergens FK, Guy Kværnberg  FK Affekt og Paal Frisvold, Njård
  • Varamedlemmer: Danai Maria Oikonomou, Oslo FK og Geir Stoutland, Bygdø FK

Utover å velge personer til styret, komiteer og utvalg, behandlet tinget flere viktige saker. Blant annet fikk det nye styret mandat til å gjøre endringer i den foreslåtte langtidsplanen og -budsjettet som ble vedtatt. Dette blir en viktig og spennende prosess hvor både tillitsvalgte og trenere i klubbene blir involvert. 

Last ned sakslisten og sakene som ble behandlet via denne lenken til innkallingen

Last ned signert Tingprotokoll via denne lenken

Klubbseminar
I forkant av søndagens ting, ble det på lørdag avholdt et seminar for klubbdelegatene. Her ble viktige saker presentert som en forberedelse til tinget. 

De fremmøtte fikk informasjon om roller og ansvar i Norges idrettsforbund, status på norsk fekting, hvordan Norges Basketballforbund har jobbet for å skape den store medlemsveksten, før Ole Eeg presenterte styrets foreslåtte langtidsplan, med særlig vekt på hvordan tiltakene innen klubbutvikling kan bidra til å oppnå tilsvarende effekt som i norsk basket. 

Last ned presentasjonene her:

Arbeidet i tingperioden og status norsk fekting 
 v/Bjørn Faye, president

Utvikling og status på aktive medlemskap og forbundsøkonomi 
 v/Claes Bendiksen, generalsekretær

Idrettsmodellen med de ulike organisasjonsleddenes roller og ansvar
 v/Per Tøien, seniorrådgiver idrettspolitikk i Norges idrettsforbund

Klubbutvikling og implementering av kvalitetsklubbkonsept
 v/Jan Hendrik Parman, president og Sivert Røseid, utviklingskonsulent i Norges Basketballforbund

Langtidsplan 2024-2028 med tilhørende budsjett
 v/Ole Eeg, visepresident