SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2024

Det er nå åpnet for den obligatoriske rapporteringen av medlemsopplysninger, og for søknader om momskompensasjon fra 2023.

Alle fekteklubbene plikter hvert år å rapportere nøkkelopplysninger om driften til Norges idrettsforbund innen 30. april. Det er kun personer som har en lederfunksjon, eller som er medlemsansvarlig som kan kan gjennomføre rapporteringen.

Det skal blant annet rapporteres om antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, klubbens totalomsetning, hvilke personer som har styreverv og som har påkrevde roller, samt signert årsrapport fra det siste årsmøtet.

I tillegg til oppfølgingen av de lovmessige kravene for klubbenes medlemskap i Norges idrettsforbund, er medlemsrapporteringen grunnlaget for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet. Vi ber derfor fekteklubbene være nøye med å få innrapportert alle, både funksjonsfriske og parafektere.

Siste år med manuell medlemsregistrering
Muligheten for manuell registrering av medlems- og aktivitetstall fases ut, og automatiseres. 
De fekteklubbene som fakturerer via KlubbAdmin, kan laste ned rapporten over betalende medlemmer.

Klubber som ikke fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem i 2023, gis mulig til å registrere medlemstallene manuelt. Men må dokumentere at de faktisk fakturerte medlemmene, og redegjøre for planene for å etterleve faktureringskravet per 1. januar 2025. 

De aktuelle klubbene har mottatt informasjon om dette, og fått tilbud om bistand fra sin respektive idrettskrets. Les mer om kravet til godkjent medlems- og faktureringssystem via denne lenken.

DIREKTELENKTE TIL SAMORDNET RAPPORTERING I KLUBBADMIN

Momskompensasjon 
Fekteklubbene kan samtidig som de foretar Samordnet Rapportering også søke om kompensasjon av mva på innkjøp av varer- og tjenester i 2023. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Support
Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.
Finn utfyllende regler for rapporteringen, spørsmål og svar samt brukerveiledninger via denne lenken

Det er også satt opp webinar på Teams med gjennomgang av rapporteringen på onsdag 10. april kl. 20 – 21. Lenke til webinaret

Se hele webinaret i opptak