SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2024

Det er nå åpnet for den obligatoriske rapporteringen av medlemsopplysninger, og for søknader om momskompensasjon for 2023.

Alle klubbene plikter hvert år å rapportere nøkkelopplysninger om driften til Norges idrettsforbund. Blant annet antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, totalomsetning, personer i styreverv og i påkrevde roller, samt signert årsrapport fra siste årsmøte innen 30. april.

I tillegg til Idrettsforbundets oppfølging av de lovmessige kravene for klubbenes medlemskap, er medlemsrapporteringen grunnlaget for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet. Vi ber derfor fekteklubbene være nøye med å få innrapportert alle, både funksjonsfriske og parafektere.

Siste år med manuell medlemsregistrering
Muligheten for manuell registrering av medlems- og aktivitetstall fases ut, og automatiseres. 
De fekteklubbene som fakturerer via KlubbAdmin, kan laste ned rapporten over betalende medlemmer.

Fekteklubber som ikke fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem i 2023, gir mulig til dette for siste gang. Men de må dokumentere at de faktisk fakturerte medlemmene, og redegjøre for hva de planlegger å gjøre for å etterleve faktureringskravet per 1. januar 2025. De aktuelle klubbene har mottatt informasjon om dette, og tilbud om bistand fra sin respektive idrettskrets. 

Momskompensasjon 
Fekteklubbene kan samtidig som de foretar Samordnet Rapportering også søke om kompensasjon av mva på innkjøp av varer- og tjenester i 2023. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

DIREKTELENKTE TIL SAMORDNET RAPPORTERING I KLUBBADMIN

Support
Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.
Finn utfyllende regler for rapporteringen, spørsmål og svar samt brukerveiledninger via denne lenken
Det er også satt opp webinar på Teams med gjennomgang av rapporteringen på onsdag 12. april kl. 20 – 21. Lenke til webinaret