FEKTEFORBUNDETS JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Des 2023

Etter et kalenderår med mye aktivitet og flere gode resultater, følger Fekteforbundet opp tradisjonen med en jule- og nyttårshilsen inkludert en oppsummering av fekteåret. 

Etter nedgang i medlemstallene under pandemien, tydet den siste samordnete rapportering på at frafallet har stoppet opp.

Fekteforbundet håper at dette betyr at klubbene holder lenger på medlemmene, og at nyrekrutteringen faktisk fører til fornyet vekst i norsk fekting. 

Tilbake på rett spor
Fra å være en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund, ble norsk fekting sterkt påvirket av begrensningen som ble satt til trening og konkurranser innendørs under pandemien.

Fra 2010 til 2019 økte antallet aktive medlemskap i klubbene med om lag 70 prosent. Bare i årene 2016 til 2019 økte antallet nesten 30 prosent.

Deretter stoppet veksten opp, og om lag 30 prosent av medlemmene ble borte i årene 2019 til 2022.

Flere fekteklubber arbeider må målrettet for å beholde medlemmene, og stadig flere synliggjør klubben og markedsfører nybegynnerkurs for å få flere medlemmer.

Fekteforbundet håper derfor at klubbenes innrapportering av inneværende års medlemstall viser en oppgang.

Ung medlemsmasse
Frafallet under pandemien var størst i aldersgruppen over 26 år. Altså den aldersgruppen som var utsatt for de strengeste restriksjonene. 

Dette har medført at medlemsmassen nå har en lavere gjennomsnittsalder enn tidligere.

Fekteforbundet er nå blant de særforbundene med størst andel aktive i aldersgruppen 6–12 år, og et av forbundene med høyest andelsvekst i aldersgruppen 13 til 25 år. 

Fekteforbundet er også blant de særforbundene med med størst vekst i kvinneandelen og har dermed blitt jevnere kjønnsfordelt enn tidligere.

Norsk fekting har dermed et godt grunnlag for videre vekst, og til å oppnå bedre fremtidige sportslige resultater.

Økt fokus på klubbutvikling
I tillegg til de aktive medlemmene, forsvant mange ildsjeler og frivillige i klubbstyrene.

De reduserte medlemstallene medførte dessuten lavere inntekter for både fekteklubbene og for Fekteforbundet.

For å bistå klubbene i å snu utviklingen, satte Fektetinget i 2022 klubbutvikling høyt på agendaen.

Det ble vedtatt et ekspansivt budsjett med bruk av oppsparte midler for  blant annet å forsterke administrasjonen med ansettelse av en utviklingsansvarlig. 

Dette har gjort det mulig å bistå fekteklubbene i enda større grad enn tidligere. Dessuten har administrasjonen nå fått bedre mulighet til å bedrive utvikling og strategisk arbeid i tråd med kravene og forventningene til særforbund i Norges Idrettsforbund.

Fekteforbundet har blant annet utarbeidet en manual med maler for hvordan fekteklubbene kan planlegge og gjennomføre en rekke aktiviteter for å stoppe frafallet og for å rekruttere flere medlemmer.

NIFs Klubbguide er blitt forbedret i år, og Fekteforbundet har stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som tilbys gratis til klubbene.

Fekteforbundet dessuten søkt og fått inn over kr. 900 000,- fra ulike støtteordninger. Dette er benyttet til innkjøp av rekrutteringsutstyr og parautstyr, som har gått rett ut til fekteklubbene.

Dessverre var det lav respons på medlemsundersøkelsen som ble igangsatt i år. Hadde flere besvart, kunne dette hjulpet hver enkelt fekteklubb med å identifisere og iverksette de mest målrettete tiltakene for å forbedre tilbudet for å forhindre frafall og bli mer attraktiv for nye medlemmer.

Den aggregerte rapporten gir imidlertid noen indikasjoner som Fekteforbundet tar meg seg i arbeidet med ny langtidsplan som skal presenteres for Fektetinget i 2024.

Fekteforbundet håper allikevel at overnevnte har hjulpet de ansvarlige i klubbenes drift og utvikling. Ikke minst bidratt til at kontinuiteten og informasjonsoverføringen ved fremtidige utskiftninger i klubbstyrene blir enklere.

Fekteforbundets kurs og utviklingsaktiviteter
Fekteforbundet har i løpet av året avholdt et Trener 1-kurs som går over flere helger.

I tillegg har forbundet arrangert et stevnelederkurs og et våpenstellkurs, samt fire dommerkurs inkludert en eksamen som resulterte i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal dommerlisens

Fekteforbundet har dessuten bekostet en p-lisens for dømming av rullestolfekting.

Det har også vært avholdt et to-delt Ophardt Touch-webinar med en generell innføring og oppfriskning i alle funksjonalitetene klubbadministratorer og stevneansvarlige har bruk for.

Alle kursene har vært åpne for alle, og gratis for deltakerne.

Dessverre ble det planlagte Trener 2-kurset avlyst på grunn av sviktende påmelding. Det samme har de to siste dommerkursene som var satt opp i 2023, mens ett er flyttet til 2024.

Vi håper på større interesse for disse kursene neste år. Norsk fekting har stort behov for både flere kvalifiserte trenere og dommere.

Treningssamlinger, nasjonalt og regionalt
Fekteforbundet har i år arrangert en rekke treningssamlinger.

Seks av disse var for fekterne i Utviklingsgruppen. Årets siste treningssamling for denne gruppen avholdes i romjulen sammen med det svenske landslaget i Stockholm.

Fekteforbundet har dessuten arrangert syv regionale samlinger for barn og ungdommer. 

I tillegg ble det i år også organisert to lengre sommerleirer for barn og ungdom. Stavern Fektecamp ble arrangert for fekterne på Østlandet sammen med Njård Fekting og Bygdø FK. Sommerleiren i Ulvik ble arrangert for fekterne på Vestlandet sammen med Bergens FK og Stavanger FK.

Alle de regionale samlingene har vært åpne og gratis for barn og ungdommer.

Tanken er at disse samlingene både skal supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes både av ansatte i Fekteforbundet og innleide klubbtrenere. På denne måten håper Fekteforbundet også at treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene.

For å bidra ytterligere, har Fekteforbundet utviklet og delt videoer av treningsmetoder og annet materiell. Dette finnes både på et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Gode sportslige resultater
Fekteforbundet har tro på at den sportslige satsingen har gitt godt resultater. 

Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I februar tok Viktor Jarl Breivik Hagen topp 16 plassering på Europa Cup-stevnet for kadetter i Krakow. Aleksander Malvik fulgte opp med en topp 16 plassering på World Cup-stevnet for juniorer i Vrsac.

Det gror også blant i de yngre klassene. Alexander Allport Fossum tok bronsemedalje i et stort ungdomsstevne i Polen i mars. I tillegg var det norsk deltagelse på Verdensmesterskapet for studenter (les. Universiaden) i Kina.

Selv om resultatene i mesterskapene, både EM og VM for juniorer og kadetter var under pari, har de norske fekterne vist at de kan hevde seg i store internasjonale konkurranser.

På høsten har det vært gode resultater på nordisk nivå. På Nordisk Mesterskap i Käariku tok norske fektere fem medaljer. I Örebro Masters senere i oktober ble det hele 11 medaljer.

Kalenderåret ble avsluttet med at Vilde Tengesdal kom til kvartfinalen på et stort World Cup-stevne for juniorer. Hun er dermed den første norske fekteren som er kvalifisert for kadett og junior VM i april neste år.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

I tillegg ble Ungdomsserien avsluttet med fine finaler på Bogstad Gård.

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er nok oppfølging av konkurransereglene, organiseringen av stevnekalenderen, tildeling av Norgesmesterskap, uttak til EM og VM, gjennomføring av nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt utdanning av dommere og trenere.

Som en paraplyorganisasjon for tilsluttete fekteklubber er forbundets oppgave å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De norske fekteklubbene i stor grad er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at det i alle vedtak og prioriteringer som gjøres i Norges Idrettsforbund skal gjøre hverdagen så enkel som mulig for de tillitsvalgte i fekteklubbene.

Som alltid er også rammebetingelsene i fordeling av spillemidler og innretningen på de ulike støtte- og tilskuddsordningene for fekteklubbene sentrale temaer.

Aktuelle saker i år har vært økte kostnader pga. prisoppgang, økte rapporteringskrav, synliggjøring av fekteklubbenes behov for anlegg og treningstider og tilpasning av de administrative verktøy som utvikles sentralt for å forenkle klubbdriften i den organiserte idretten. 

Det var derfor en seier da Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund fikk lovfestet den forenklete lov normen for mindre klubber på årets Idrettsting i Bergen.

Dette vil gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Når det gjelder forbedrete rammebetingelser, har vi sammen med resten av idrettsbevegelsen fått gjennomslag for full momskompensasjon for tredje året på rad. 

Under regjeringens budsjettforhandlinger ble det nylig dessuten plusset på 50 millioner kroner til inkludering av barn og unge i 2024, og 20 millioner ekstra i aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser.

For bare to uker siden ble det i tillegg varslet 100 millioner kroner over statsbudsjettet i 2023 til styrking av idrettslagenes arbeid med å sørge for at ingen barn skal falle utenfor.

Vi er langt fra i mål med disse vedtakene, men disse politiske gjennomslagene er et tegn på at det nytter å jobbe sammen over tid.

Krigen i Ukraina
Krigen i Ukraina har i stor grad preget Fekteforbundets internasjonale idrettspolitiske arbeid.

Fordi både fektere og ledere fra Russland og Belarus er tett knyttet opp til forsvaret, har forbundet arbeidet tett med de andre nordiske forbundene i Nordisk Fekteunion for å utestenge disse fra idretten.

Et tiltak som sendte et klart signal, var å holde årets Oslo Cup ble holdt utenfor FIE-kalenderen. Stevnet inngikk i imidlertid i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fjorårets Oslo Cup, med 154 fektere fra 23 nasjoner var historiens største. Selv om noen land manglet, samlet årets stevne allikevel 160 fektere fra 14 land.

Det var ekstra hyggelig at sammenlagtseieren i år gikk til Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo, og at Stavangerfekteren Alexey Skachkov som vant herreklassen i Oslo Cup. Benjamin var dessuten på pallen i Turku, ett av Nordic Challenge-stevnene, der han tapte finalen med knappest mulig margin.

Vi håper at ved å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne, og ha en fast holdning i forhold til de som ikke tar avstand fra krigshandlingene, vil påvirke positivt for å få en slutt på krigshandlingene.

Selv om arbeidet er krevende, har vi lykkes med å holde fektere som ikke tar avstand fra krigen ute, og fått fjernet flere russiske ledere fra posisjoner i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet.

I år er det hittil i år skrevet og publisert nesten 70 nyhetssaker. 

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Nettsiden blir holdt oppdatert med mye fast informasjon og alle protokoller fra styre- og komitemøter blir publisert fortløpende. Det samme gjelder de ulike høringssvarene i det idrettspolitiske arbeidet. 

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteting i 2024
Neste års ting skal avholdes innen 15. juni og innkallingen vil bli sendt i god tid.

Arbeidet med forslag til revidert langtidsplan er i gang, og vil følge sakspapirene.

Valgkomiteen har også startet arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. Interesserte i stille til valg bes derfor om å ta kontakt med Valgkomiteen.

Forbundskontoret vil være stengt i romjulen, så vi ønsker nå alle god jul og godt nytt år!

En stor takk sendes også til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle dere som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig!