ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2023

De som ønsker å stille til valg for å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå, oppfordres til ta kontakt med Fekteforbundets Valgkomite.

Neste Fekteting, som i følge Lov for Norges Fekteforbund skal avholdes innen 15. juni 2024, vil blant annet velge tillitsvalgte til forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomite for neste tingperiode. 

Valgkomiteen har igangsatt arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. I det arbeidet ønsker de innspill fra klubbene. Er du selv interessert i å stille til valg eller kjenner du noen som kan egne seg, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Fordi minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet, er Valgkomiteen spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er også Fekteforbundet underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og lærerikt
Som ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund og hele den organiserte idretten inne i spennende og utfordrende tid. 

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Idrettsforbundets anbefaling til egnete egenskaper er samarbeidsevner, ydmykhet, innsiktsfullhet og kjennskap til forbundets utfordringer, samt evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tilstrekkelig tid til oppgaven.

Kjenner du deg igjen, eller har andre du vil anbefale, ta kontakt med valgkomiteens leder Nina Steenland på epost: nina.steenland@gmail.com

Valgkomiteens øvrige medlemmer: Stig Herbern, Theodor Barndon Helland og Camilla Draugedalen (vara).