FIE-KONGRESSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2023

Delegatene fra de ulike lands særforbund som stilte på årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE) som ble avholdt i Sharm El Sheikh, Egypt. Foto: FIE.

Årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE), ble avholdt i Egypt 25. november. Kongressen diskuterte flere viktige temaer, delte ut en rekke utmerkelser og vedtok blant annet hvor VM skal arrangeres i 2025 og 2026.

Årets kongress samlet 105 delegater fra 155 medlemsland. På grunn av høye reisekostnader, vedtok NF-styret i år å gi den norske stemmen til det danske fekteforbundets delegat. Vår president, Bjørn Faye hadde derfor en gjennomgang av sakslisten med presidenten i det danske fekteforbundet i forkant av kongressen for å informere om det norske forbundets standpunktet i sakene som skulle behandles.

God utvikling på flere områder
Krigen i Ukraina, og reaksjonen på denne, har økt det idrettspolitiske samarbeidet i Norden. Norges Fekteforbund blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene som er tilsluttet Nordiske Fekteunion (NFU) for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Det økte samarbeidet og kontaktet har også gjort det enklere å arbeide sammen for å få gjennomført flere endringer. 

Kvalifiseringsreglene til OL
En viktig sak, som spesielt det svenske fekteforbundet har gått i bresjen for, er endring av de olympiske kvalifiseringsreglene. Gjeldene regler favoriserer større fektenasjoner. Målet med en endring er å gjøre det enklere for fektere fra mindre nasjoner uten sterke lag å kvalifisere seg.

Etter flere år med motgang, viste årets kongress vilje til å vurdere en modifisering av reglene. At også flere ledende europeiske fektenasjoner ønsker å samarbeide om dette, er forhåpentligvis et skritt i riktig retning.

Demokratisk styresett
Et annet viktig tema for de nordiske fektenasjonene er styresettet i FIE. Med det svenske fekteforbundet i spissen, har det i lang tid vært ønske om større åpenhet om økonomi, mer likestilling og likeverd og økt fokus på demokratiske prinsipper i vedtakene. Dette har blant annet vært et tema i valg av president og styremedlemmer, og i valget av arrangørland for verdensmesterskapene. 

Opptrinnet under fjorårets FIE-kongress som ble filmet fikk stor oppmerksomhet. Måten den svenske fektepresidenten sto opp for overnevnte er blant annet gitt ham Sportspegelpriset 2023.

Etter flere år med motgang, tydet stemningen under årets kongress på at den internasjonale fektefamilien er blitt mer opptatt av disse verdiene. Om dette er et resultat av endringene på styrenivå som følge av krigen i Ukrainia er vanskelig å si.

Uansett så har FIE nå åpnet for et proaktivt samarbeid med det svenske fekteforbundet og det bør være viktig for det norske og de andre nordiske fekteforbundene å støtte oppunder dette arbeidet.

Tildeling av verdensmesterskap
Et viktig punkt på FIE-kongressene er som nevnt tildeling av arrangøransvaret for kommende verdensmesterskap. Flertallet på årets kongress stemte på følgende steder som blant annet innebærer lang og kostnadskrevende reisevei for de norske fekterne som kvalifiserer seg:

  • VM seniorer 2025: Tbilisi, Georgia
  • VM juniorer og kadetter 2025: Wuxi, Kina
  • VM seniorer 2026: Hong Kong, Kina
  • VM juniorer og kadetter 2026: Wuxi, Rio, Brasil

Om krigen i Ukraina
Et ukrainsk forslag om å suspendere det russiske og hviterussiske fekteforbundet ble ikke vedtatt. Dette betyr at russiske og hviterussiske idrettsutøvere vil fortsette å konkurrere som nøytrale i alle FIE-konkurranser.

Les mer om FIE-kongressen 2023 via denne lenken

Sammendrag av beslutningene fattet på FIE-kongressen 2023