FEM NORDISKE MESTERSKAPSMEDALJER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Okt 2023

F.v: Vilde Tengesdal, Adrian Grandal, Inge Sørum, Emilis Krasikovas, Alexander Malvik, Zakaria Alizadeh og Philip Sæle-Meyer. Foto: Ole Eeg. 

Årets Nordiske Mesterskap i alle våpengrenene ble avholdt i Estland i forrige uke. Det ble konkurrert i 48 klasser fra onsdag til søndag. De norske fekterne fikk fire individuelle- og én lagmedalje i kårde.

Norges Fekteforbund gratulerer Vilde Tengesdal (Bergens FK) og Emilis Krasikovas (Stavanger FK) med sølvmedaljer i juniorklassen, samt Philip Sæle-Meyer (Bergens FK) med sølv- og Zakaria Alizadeh (Titan FK) med bronsemedalje i U15-årsklassen. 

Dessuten gratuleres det norske herrelaget bestående av Adrian Grandal (Oslo FK) Emilis Krasikovas (Stavanger FK), Alexander Malvik (Njård Fekting) og Inge Sørum (Bygdø FK) med sølvmedalje i lagkonkurransen.

Flere holder et høyt nivå
Selv om det norske damelaget ikke nådde helt opp i år, besto også dette laget av fektere fra tre ulike fekteklubber. I tillegg til medaljørene var det dessuten mange fektere fra flere fekteklubber som fortjener honnør for gode plasseringer. 

Dette viser at norsk fekting nå har et mangfold av fektere fra ulike klubber som holder et høyt nivå.

Se alle resultater via denne lenken

Bilder og film 
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder finnes mange bilder fra året mesterskap.

I denne gruppen blir det også publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket og Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) 

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Et stort og krevende arrangement
Å arrangere et Nordiske Mesterskap i alle våpengrener samtidig ble gjort for første gang i fjor i Danmark. Målet var å revitalisere dette mesterskapet, og stimulere til tettere kontakt og vennskap på tvers av landegrenser og våpengrener.

Omfanget stiller imidlertid store krav til både planlegging og gjennomføring. Blant annet har derfor ikke noen norske fekteklubber mulighet til å påta seg arrangøransvaret. 

Arrangøren kunne i år ikke stille med egne dommere. Norges Fekteforbund måtte derfor bekoste reise- og oppholdsutgifter for fire nasjonale dommere for å unngå en høy avgift.

Lengden på arrangementet, fra onsdag til søndag krever dessuten at både tilreisende fektere, trenere og dommere må ta seg fri fra skole og jobb.

Plasseringen på årets mesterskap, et lite sted som heter Kääriku, var dessuten lite tilgjengelig med begrensete transportmuligheter. 

Samlet sett var nok dette årsaken til at årets mesterskap hadde lav deltakelse i flere av klassene.

Ønsker endringer
Det er kongressen i den Nordiske Fekteunionen (NFU), som består av utnevnte delegater fra hvert av de nordiske særforbundene, som vedtar formatet og plasseringen av de Nordiske Mesterskapene.

På grunn av strømbrudd ble ikke den planlagte kongressen avholdt i forbindelse med mesterskapet i år. Denne ble utsatt og vil avholdes på et senere tidspunkt, med Bjørn Faye som norsk delegat. 

Norges Fekteforbund har tidligere uttrykt skepsis til dette formatet på det Nordiske Mesterskapet, og vil derfor fremme forslag om å gå tilbake til egne konkurranser for hver våpengren.