SOMMERHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jun 2023

Foto: Bergens Fekteklubb. 

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, ønsker Fekteforbundet alle en god sommer med en kort statusrapport. 

Norsk fekting har siden 2010 opplevd en eventyrlig vekst. Antall fekteklubber har økt, og i 2019 hadde antall aktive fektere økte med over 70 prosent.  

Underveis i denne perioden har fekting har vært en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund (NIF). Det er blitt etablert nye klubber, på nye steder og det har vært ekstra gledelig at økningen primært har bestått av flere barn og ungdom.

Deretter stoppet veksten opp, med et påfølgende stort frafall under pandemien. Over 26 prosent av de aktive medlemmer ble borte fra 2019 til 2021. Som en følge av dette har også flere klubber opplevd at ildsjeler og frivillige i klubbstyrene har blitt borte.

Økt fokus på Klubbutvikling
For å bistå klubbene i å motvirke frafallet og rekruttere flere, har Fekteforbundet derfor satt klubbutvikling høyt på agendaen.

Fekteforbundet bekostet utdannelse av en klubbveileder under pandemien, og forsterket administrasjonen ytterligere med ansettelse av en utviklingsansvarlig på slutten av fjoråret. Disse har kunnet bistå klubbene med tips og råd innenfor både administrativ- og sportslig drift og utvikling.  

Videre er det blitt utarbeidet en manual der fekteklubbene finner tips og konkrete maler for gjennomføring av en rekke aktiviteter for både å rekruttere og beholde medlemmer.

Fekteforbundet har dessuten stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som kan tilbys gratis. Flere fekteklubber har tatt dette i bruk i planleggingen av egen drift. Noe som også har bidratt til kontinuitet og informasjonsoverføring ved utskiftninger i klubbstyrene.  

NIFs Klubbguide er dessuten blitt forbedret, og den nyttige informasjonen og gode maler innenfor både drift og utvikling av fekteklubbene er blitt enklere tilgjengelig.

Nå sist på Idrettstinget fikk også Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund igjennom et forslag om å få lovfestet forenklet lovnorm for mindre klubber. Også dette for å gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Har gitt resultater
Etter pandemien har mange fekteklubber har tatt nevnte hjelpemidler i bruk, og intensivert arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer. Flere synliggjør fekting, og flere setter opp og markedsfører nybegynnerkurs.

Spenningen var derfor stor når tallene fra klubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 ble offentliggjort.

Tallene viser at antallet ligger på samme nivå som året før, så vi krysser fingrene for at dette tyder på at nedgangen har stoppet. 

Last ned oversikt over klubbenes utvikling i aktive medlemskap, samt kjønns- og aldersfordeling i perioden 2010 - 2022

Men, om norsk fekting skal komme opp på det medlemsnivået som var før pandemien, og fortsette den gode veksten som har vært de siste årene, er det viktig at arbeidet med å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye ikke stopper opp.

Medlemsundersøkelse er igangsatt
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, har Fekteforbundet  i år også igangsatt en årlig medlemsundersøkelse. Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året.

Selv om undersøkelsen er anonym, vil svarene gjøre det enklere for klubbledelsene å iverksette målrettete tiltak for å forbedre klubbtilbudet og dermed forhindre frafall.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Bistand innenfor sportslig utvikling
Fekteforbundet har ellers hatt fullt trykk på trener- og dommerutdanningen. Hittil i år er det gjennomført ett Trener 1-kurs som har gått over flere helger, og tre dommerkurs.

For å hjelpe klubber og fektere til å vedlikeholde og reparere utstyr, har Fekteforbundet dessuten gjennomført et våpenstellkurs. Alle kursene har vært åpne, og gratis for deltakerne.

Fekteforbundet har dessuten avholdt tre nasjonale treningssamlinger for fekterne i Utviklingsgruppen, og fire regionale treningssamlinger for barn og ungdom i samarbeid med fekteklubbene.

I tillegg bidrar Fekteforbundet med støtte til to sommerleirer som skal være åpne for barn og ungdom i de respektive regionene der de gjennomføres. 

Alle treningssamlingene i regi av Fekteforbundet har som mål å både supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes av noen av Norges beste trenere, og både treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene. Både via et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Vi håper og tror at Fekteforbundets satsing på felles treningssamlinger har gitt godt resultater. Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører. 

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Russisk og belarusisk deltakelse.
En viktig del av Fekteforbundets oppgave er å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De ulike høringssvarene i dette arbeidet og innen andre viktige idrettspolitiske temaer, blir offentliggjort fortløpende på Fekteforbundets nettside.

Etter en lang periode med stor fokus på mulighet for å aktivitet og støtte-/kompensasjonsordninger for fekteklubbene under pandemien, har Fekteforbundet også i år arbeidet aktivt med idrettspolitikk.  

Vi har blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Dette har blant annet resultert i at Oslo Cup holdes utenfor FIE-kalenderen i år. Stevnet vil allikevel inngå i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fekteforbundet vil dessuten kun sende norske fektere på stevner der russere og belarusere stiller innenfor de nøytralitetsvilkårene som er stilt av den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE).

Sommerferie - neste sesong
Fekteforbund har publisert stevnekalenderen og uttakskriteriene stevne- og mesterskapsdeltakelser for neste sesong som begynner etter sommerferien. Det er til informasjon også vedtatt nye uttakskriterier til deltakelse i Utviklingsgruppen og til landslag fra og med sesongen 2024/25.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Til informasjon holder forbundskontoret stengt i juli, og vi ønsker derfor alle en god sommer. Norsk fekting er helt avhengig av frivillige, så en stor takk sendes derfor også til alle tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter!