VEDTAK OM ENKLERE KLUBBDRIFT PÅ IDRETTSTINGET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jun 2023

Visepresident i Fekteforbundet og delegat på Idrettstinget Ole Eeg på talerstolen for å argumentere for forslaget om videreføring av forenklet lovnorm for mindre klubber. Foto: Norges Fekteforbund.

Idrettstinget 2023 ble i helgen avholdt i Bergen. I tillegg til valg av president og Idrettsstyre, ble det vedtatt ny langtidsplan og en rekke andre saker med betydning for norsk fekting. 

Idrettstinget er den høyeste myndigheten i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité (NIF). Tinget består av 168 representanter fra særforbundene, idrettskretsene, utøverkomiteen og Idrettsstyret. Basert på antall tilsluttete klubber, har Norges Fekteforbund én stemme.

Etter å ha gjennomgått sakspapirene i et styremøte, ga NF-styret visepresident Ole Eeg mandat til stemme på vegne av norsk fekting. Sammen med Ole Eeg stilte generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Ny idrettspresident og nytt idrettsstyre
Zaineb Al-Samarai har vært Fekteforbundets kontakt i det avtroppende Idrettsstyret og deltatt på flere styremøter. Fekteforbundet kjenner derfor Zaineb godt, er er trygg på at hun kjenner til norsk fekting og våre behov og utfordringer.

NF-styret vedtok derfor å nominere henne til presidentvervet allerede før årsskiftet, og er meget fornøyd med at hun ble valgt til ny idrettspresident. 

Vi takker Berit Kjøll for innsatsen i perioden som har vært, og gratulerer Zaineb Al-Samarai, og hele det nye idrettsstyret lykke til og ser frem til et godt samarbeid!

Idrettsstyret 2023 - 2025. Foto: Geir Owe Fredheim

Les mer om det nye Idrettsstyret og tingvalgte utvalg her

Enklere klubbhverdag
Selv om presidentvalget har fått størst medieoppmerksomhet, var det også mange andre viktige saker som ble vedtatt. Blant annet Norges Fekteforbund og flere andre særforbund sitt forslag om at prøveordningen med forenklet lovnorm for mindre klubber blir videreført, og tatt inn i den oppdaterte lovnormen som trer i kraft fra neste årsskifte.

Av flere delegater, tok Ole Eeg ordet. Etter å hilse tingforsamlingen med «kjære ildsjeler», informerte han om prøveordningens positive effekt, og gjorde det klart at at dette vedtaket både vil gjøre det enklere å starte opp nye, og å drifte mindre særidrettslag innen fekting.

Flott gjensyn med OL-sølvet
Som ett av flere pauseinnslag ble det gjensyn med et de sterkeste øyeblikkene og mest overraskende OL-medaljen i norsk idrettshistorie. Den sto Bartosz Piasecki for under London-OL i 2012. Fekteforbundet håper derfor at vi både har lykkes med å synliggjøre fekting og å sette enklere klubbhverdag høyere på agendaen.

Se filmen som er publisert av Team Norway via denne lenken

Faksimile av filmen som ble vist på Idrettstinget. Video: IOC / Team Norway

Nye verdier og ny langtidsplan
Idrettsstinget vedtok dessuten nye verdier og en ny langtidsplan med fokus på «mangfoldig idrett for alle». Dette tolkes dithen at også mindre idretter bør få bedre rammebetingelser.

Norsk Idretts nye langtidsplan 2023-2027 Idretten Vil! har definert to hovedmål for den neste fire års perioden; «Livslang idrettsglede» og «Flere store prestasjoner». Fellesskap, mestring og ærlighet er idrettens nye aktivitetsverdier.

Planen er overordnet og retningsgivende for hele organisasjonen, og prioriterer fem områder som skal ha forrang og spesiell oppmerksomhet for norsk idrett de neste fire årene:

  1. Attraktivt og variert idrettstilbud 
  2. Gode og veldrevne idrettslag 
  3. Like muligheter 
  4. Idrettsanlegg for fremtiden  
  5. Bedre toppidrett 

Les hele Idretten vil - langtidsplan for norsk idrett 2023 - 2027 her

Styrking av anleggsarbeidet
Idrettstinget vedtok også å styrke anleggsarbeidet. Det ble vedtatt en nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg, og etablering av nasjonalt anleggspolitisk utvalg.

Les mer om nasjonalt anleggspolitisk utvalg her

Resolusjoner
I tillegg til vedtakssakene vedtok Idrettstinget følgende to viktige resolusjoner som begge dreier seg om økonomi og idrettens rammebetingelser: 

  1. Kommunene og idretten trenger hverandre
  2. Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede

Ekstraordinært idrettsting i høst
Norsk idrett rakk ikke gjennom hele sakslisten på Idrettstinget. Delegatene vedtok derfor at de siste sakene skulle behandles på et ekstraordinært ting til høsten. Dette vil det bli informert nærmere om.

Podcaster og direktesending
Hele Idrettstinget ble sendt direkte og underveis ble det laget en daglig Podcast om følgende tre viktige idrettspolitiske temaer: «Deltakelse av russiske/belarusiske utøvere i internasjonal idrett», «Enklere hverdag for idrettslag - hvordan får vi til det?» Og «Hva vil idretten? Vi snakker om Idretten vil. Norsk idretts langtidsdokument».

Hør podcastene via denne lenken

Se hele det direktesendte Idrettstinget via denne lenken