DELTA I MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Feb 2023


Norges Fekteforbund har igangsatt en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. Alle medlemmene i de norske fekteklubbene oppfordres til å delta. 

Fordi mange sluttet med fekting under pandemien, ønsker Norges Fekteforbund å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer.

For å bistå fekteklubbene har Fekteforbundet blant annet igangsatt en årlig medlemsundersøkelse.

Hjelp klubben din til å bli enda bedre
Undersøkelsen skal kartlegge hvor fornøyde medlemmene er med medlemskapet. Selv om man deltar anonymt, vil svarene synliggjøre både utfordringene og forbedringspotensialet til hver enkelt klubb.

Fornøyde medlemmer er både gode ambassadører for egen klubb, og for fektesporten for øvrig. Vi håper derfor at resultatene skal bidra i arbeidet med å skape gode klubbmiljøer. Dette forhindrer at nåværende medlemmer slutter, og vil gjøre fekting enda mer attraktivt for flere nye medlemmer. 

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer over 16 år besvare undersøkelsen. Foresatte for klubbmedlemmer under 16 bes besvare undersøkelsen sammen med sine barn.

VENNLIGST BESVAR SPØRSMÅLENE VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer