DOMMERKURS OG EKSAMEN I 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2023

For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, setter Fekteforbundet krav til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs.

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere, har dommerutdanning vært ett av Fekteforbundets satsingsområder. Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre følgende fire trinn:

  • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori, pluss praksis på stevne.
  • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer. 

Fekteforbundet arrangerer dessuten et eget kurs, Trinn 0 for de som ikke har noen forkunnskaper om fekting. Dette kurset gir et godt grunnlag for videre dommerutdanning. 

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning her

Dommerkurs og eksamen for 2023
Fekteforbundet har i år lagt opp til følgende kurs.

1. halvår: (gjennomført)

  1. Trinn 1 og 2: Fredag 20/1 - søndag 22/1 ifm. Siddis Cup (Kursholder: Junjie Cao)
  2. Trinn 0: Fredag 3/3 - lørdag ifm. Vårstøtet (Kursholder: Kristian S. Christensen) 
  3. Trinn 1 og 2: Fredag 10/3 - søndag 12/3 ifm. ÅØM (Kursholder: Kristian S. Christensen)

2. halvår:

  1. Trinn 1: Lørdag 16/9 ifm. Siddis Cup (Kursholder: Junjie Cao)
  2. Trinn 1 og 2: Fredag 3/11 - søndag 5/11 ifm. Vinterstøtet (Kursholder: Kristian S. Christensen)
  3. Trinn 3 og 4: Fredag 24/11 - søndag 26/11 ifm. Bergens Cup (Kursholder: Kristian S. Christensen
  4. Trinn 1 og 2: Lørdag og søndag ifm. regional treningssamling i Trondheim (Kursholder: Junjie Cao)

Påmelding
Påmelding til dommerkursene skal skje samlet fra hver klubb i rimelig tid før hvert kurs til fredrik.backer@nif.idrett.no

NB! Påmeldingen skal inneholde fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker. 

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her