INVITASJON TIL TRENER 1-KURS

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Nov 2022

Norges Fekteforbund igangsetter nå en ny runde med trenerutdanning. I første omgang settes det opp et Trener 1-kurs som varer 1. halvår. Målet er å også gjennomføre et Trener 2-kurs i løpet av 2023. 

Trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Mange fekteklubber har behov for flere kvalifiserte trenere, men et fåtall av klubbene har tilstrekkelig med medlemmer som genererer nok inntekter til å ansette noen på fast basis.

Gratis trenerutdanning
Norges Fekteforbund tilbyr gratis trenerutdannelse for å bistå fekteklubbene. Målet er at dette skal bidra til klubbenes treningstilbud skal bli så godt som mulig, for så mange klubbmedlemmer som mulig. Dette motvirker frafallet og gjør fekteklubbene mer attraktive for nye medlemmer. Dessuten vil dette stimulere den sportslige utviklingen i hele norsk fekting.

Fekteforbundets trenerutdanning
Fekteforbundet har tidligere informert om endringer i Trenerutdanningen. Forbundet kan nå tilby tre ulike trenerkurs som bygger på hverandre. 

Trener 1-kurset
Først ut er et Trener 1-kurs. Dette kurset vil være obligatorisk for de som ønsker å gå videre og gjennomføre Trener 2 og 3-kursene senere. Kurset er gratis, men deltakerne eller klubbene deres betaler og organiserer selv reise og opphold.

Kurset er åpent for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens samt gjennomført den obligatoriske Trenerattesten.

Kurset egner seg godt for de som allerede bidrar som klubbtrenere og som ønsker økt kompetanse, men er åpent for alle som ønsker å bidra som trener i egen, eller i en annen klubb. 

Det er ikke nødvendig å være en god fekter for å bli en god trener. Gode trenere instruerer ikke bare teknikk, de skal også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå. Fekteforbundet oppfordrer derfor flest mulig som er, eller som kan tenke seg å være fektetrener til å melde seg på.

Fellesidrettslig kurs, to kurshelger og praksis
Trener 1-kurset er oppdelt i flere deler, og inneholder et obligatorisk fellesidrettslig trenerkurs som må gjennomføres i regi av idrettskretsen. Les mer om dette kurset og finn tilgjengelige kurs via denne lenken.

Deretter tilbyr Fekteforbundet 45 timer undervisning med teori og praksis fordelt på to kurshelger. Kurset inneholder også 45 timer med praksis som må gjennomføres underveis, eller etter endt undervisning etter avtale med en fekteklubb.

Undervisningen vil foregå på Bygdøhus i Oslo, og blir ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Han er tidligere toppfekter, og er sertifisert trener 2.  Mer informasjon om Fredrik finnes via denne lenken. 

Første kurshelg blir 4. og 5. februar
Første kurshelg har fokus på trenerrollen i fekting. Undervisningen består av både teori og praksis innenfor utholdenhet, styrke og spenst, hurtighet og reaksjon, bevegelighet, koordinasjon og motorikk.  

Andre kurshelg blir 6. og 7. mai
Andre kurshelg har fokus på fektemetodikk, består av teori og praksis innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av fektetreninger.

Begge kurshelgene starer lørdag kl. 09:00, og avsluttes på søndag senest kl. 17:00. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag.

Praksis
I tillegg til kurshelgene må deltakerne kunne dokumentere at de gjennomfører 45 timer med praksis innen 18 måneder etter den første kurshelgen. Praksis er all planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og oppfølging av fektere i klubb og annen form for instruksjon av utøvere. Minimum 35 timer av praksisen må være knyttet til aktivitet i egen klubb. Egentrening regnes ikke som godkjent praksis.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Informasjon og påmelding
Ta kontakt med Fekteforbundets utviklingsansvarlige og kursleder Fredrik Backer for nærmere informasjon om kurset. 

Påmelding som skal inneholde fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker, sendes også til ham innen 15. desember på epost: fredrik.backer@nif.idrett.no