KLUBBGUIDEN - ALL INFORMASJON PÅ ETT STED

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Sep 2022

Klubbguiden er lansert i ny drakt. Her kan styremedlemmene i fekteklubbene finne nyttig informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle klubben.

De fleste fekteklubbene er helt avhengige av et tilstrekkelig antall kompetente tillitsvalgte og frivillige for å kunne organisere klubbtreninger. God drift og utvikling av klubbene krever også kunnskap og kompetanse. Ikke bare om egen klubb og fekting, men også om idrettsorganisasjonen. 

I tillegg til at medlemmenes behov endrer seg, krever også medlemskapet i Norges Idrettsforbund, med de fordelene dette innebærer, kompetente klubbstyrer.

Hvert år blir nye personer valgt inn i styrer, og det er mye å sette seg inn i. For å gjøre det enklere å finne frem til riktig informasjon, er den nye Klubbguiden nå delt inn i tre seksjoner: stifte et idrettslag, drifte et idrettslag og utvikle et idrettslag. 

Besøk sidene, og utforsk hvordan fekteklubben kan laste ned forslag til maler og verktøy, få oversikt over styrets ansvar, informasjon om støtteordninger samt klubbøkonomi og mye mer.

KLIKK PÅ LENKEN FOR Å FINNE KLUBBGUIDEN

Klubbutvikling i Norges Fekteforbund
I tillegg til informasjonen og bistanden fekteklubbene får fra Norges Idrettsforbund og Idrettskretsene, bistår også Norges Fekteforbund fekteklubbene. 

På Fekteforbundets nettside er det et eget menypunkt for Klubbservice. I tillegg til bistanden fra administrasjonen, har også hvert styremedlem et kontakt- og oppfølgingsansvar for definerte klubber. Oversikten finnes via denne lenken. Dessuten tilbyr Norges Fekteforbund bistand i klubbutviklingsprosesser fra en NIF-godkjent Klubbveileder, som også kjenner fektesporten. Ta kontakt ved behov. 

Fekteforbundet håper derfor at flere klubber utnytter overnevnte. Målet er å bidra til bedre, større og mer robuste fekteklubber.