INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL FRA FEKTETING 22. MAI 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2022

Styret i Norges Fekteforbund har innkalt til ordinært Fekteting 22. mai. Tinget avholdes på Idrettens hus på Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 1030 og Tinget kl. 1100.

Vennligst benytt hovedinngang til Idrettens Hus. Møtelokalet ligger i 1. etasje rett ved resepsjonen. Følg anvisningen på stedet. 

Innsending av saker
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Frist for innsending av saker til post@fekting.no for tingbehandling er 24. april. Fullstendig saksliste og forslagene som skal behandles vil bli publisert på denne siden innen 8. mai.

Tingdokumenter
Last ned tingdokumentene her:

Saksliste Fektetinget 2022
Vedlegg 1: Foreslått forretningsorden
Vedlegg 2: Årsrapport 2020
Vedlegg 3: Årsrapport 2021
- Kontrollutvalgets beretning 2021
Vedlegg 4: Innkommet forslag fra Hederstegnrådet
Vedlegg 5: Styrets forslag til Langtidsplan 2022 - 2028
Vedlegg 6: Styrets forsalg til Langtidsbudsjett 2022 - 2028
Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 8: Styrets innstilling til Valgkomite

Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 2. mai så det blir tid til å planlegge det praktiske rundt både seminar og ting. 

LAST NED DELEGATSKJEMA FOR FEKTETING 2022 HER

Klubbseminar lørdag 21. mai
Det vil bli avholdt et klubbseminar for delegatene på lørdag 21. mai i Dagligstuen på Bygdøhus, Huk aveny 45. Seminaret vil dreie seg om eksisterende og fremtidig langtidsplan med spesielt fokus på sportslig utvikling og Klubbutvikling. 

Seminaret starter kl. 11 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Seminaret avsluttet kl. 16 slik at det blir anledning til å følge finalene i Fekteforbundets Masters, som avgjør årets NorgesCup.

Last ned agenda for klubbseminaret her.

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting, og utbetales mot fremviste kvitteringer via Visma Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at delegatene(e) deltar både på klubbseminaret og på Fektetinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999.

På vegne av styret og administrasjonen ønskes vel møtt!