REAKSJON PÅ KRIGSHANDLINGENE

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2022

Norges Fekteforbund fordømmer de russiske krigshandlingene i Ukraina. Foto: Norges Fekteforbund.

Sammen med en rekke andre nasjonale forbund, krever Norges Fekteforbund at det europeiske (EFC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE), utestenger russisk og hviterussisk fekting. (saken oppdateres)

Norges idrettsforbund, og øvrige deler av norsk idrett inkludert Norges Fekteforbund tok sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina allerede dagen etter invasjonen, på torsdag 24. februar.
Les mer her. 

Idrettsstyret forsterket standpunktet ytterligere, og meddelte i en pressemelding på lørdag 26. februar ønske om utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett. Dessuten ble de norske særforbundene oppfordret til å følge opp dette vis a vis de internasjonale særforbundene.
Les mer her.

NIF ønsker ikke å utestenge barn
Norges idrettsforbund modererer standpunktet og presiserer 10. mars at norsk idrett ikke ønsker at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig.
Les pressemeldingen her 

Norges Fekteforbund signerer brev til EFC og FIE
Sammen med en rekke andre internasjonale særforbund signerte Norges Fekteforbund mandag 28. februar en oppfordring til det europeiske (EFC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE) om å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland. 

Videre oppfordret man alle andre nasjonale særforbund til å bistå Ukraina med materiell, og moralsk støtte til ukrainske fektere, trenere og fektemiljøet for øvrig inntil krigshandlingene og okkupasjonen av Ukraina opphører, og de internasjonale sanksjonene ellers løftes. 
Les brevet her.

Forsterker kravet i nytt brev til FIE OG EFC
På bakgrunn i et ekstraordinært styremøte i Norges Fekteforbund, 28. februar sendte Norges Fekteforbund og de andre nordiske særforbundene i Nordisk Fekteunion (NFU) et nytt brev tirsdag 1. mars. 

I brevet krevde man at både fektere og personer med offisielle verv fra Russland og Hviterussland ble utestengt fra både internasjonale konkurranser og sine posisjoner i både det Europeiske og Internasjonale Fekteforbundet.
Les brevet her

FIEs respons
FIE vedtok 27. februar at konkurranser som er planlagt i Russland og Hviterussland enten flyttes eller avlyses. Videre ble det 2. mars vedtatt å utestenge Russiske og Hviterussiske fektere og offisielle til FIE-stevner inntil videre. 

Alisher Usmanov har dessuten meddelt sin avgang som president i Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE). FIE-styret har akseptert avgangen, og FIEs generalsekretær Emmanuel Katsiadakis har akseptert utnevnelsen til å fungere som interimpresident.
Les melding fra FIE her.

Også det Det Europeiske Veteranforbundet (EVF) fordømmer invasjonen av Ukraina, og vil inntil inntil verken støtte stevner i Russland og Hviterussland, eller ønske fekterne fra disse landene velkommen til veteranstevnene i Europa.

EFCs respons
Det Europeiske Fekteforbundet (EFC) meddelte at 25. februar at alle stevner planlagt i Russland eller Hviterussland avlyses eller flyttes. Det Russiske og Hviterussiske flagget vil heller ikke bli benyttet og nasjonalsangene ikke avspilt på stevnene i regi av EFC i Europa.
Les EFCs svar på brevet her 

Ytterligere krav til EFC
Norges Fekteforbund og de andre nasjonale særforbundene i NFU sendte et nytt brev som svar på overnevnte svar fra EFC. I dette oppfordres EFC sterkt til raskt å implementere resten av kravene som ble stilt i brevet NFU sendte 1. mars, og som allerede er implementert av FIE. Altså at utestengelsene må gjelde både russiske og hviterussiske funksjonærer og fektere i alle internasjonale konkurranser.
Les brevet her

EFCs respons
På bakgrunn av overnevnte sendte EFC ut følgende informasjon 14. mars hvor de utestenger både fektere og offisielle delegater fra Russland og Hviterussland på EFC-stevner inntil videre.
Les brevet her

Ekstraordinær EFC-kongress fjerner presidenten
Etter at russiske Stanislav Pozdnyakov ikke anerkjente styrets mistillit til ham i mars, har flere nasjonale særforbund, deriblant Norges Fekteforbund arbeidet for å kunne fjerne han ved en ekstraordinær kongress. Pozdnyakov som dessuten har vært en kritiker av sanksjonene mot Russland og Hviterussland ble fjernet på den virtuelle EFC-kongressen 31. mai. EFCs generalsekretær Jacek Slupski vil fungere som interimpresident inntil en ny er valgt.
Les nyheten her 

Regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og mesterskap
Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund laget følgende regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og andre arrangementer som ikke omfattes av stevner som er underlagt FIE eller EFC-sanksjonene.   

Reglene gjelder fra 9. mars og kan endres ved eventuelle ved andre tiltak fra overnevnte eller andre relevante organisasjoner. 

  • at fektere med russisk eller hviterussiske statsborgerskap kun kan delta i fektekonkurranser i Norge hvis de har en gyldig norsk, svensk, dansk eller finsk konkurranselisens og dermed kan anses som fastboende i hvert land
  • at stevnefunksjonærer samt ledere og trenere med russisk eller hviterussiske statsborgerskap kun kan bidra på norske stevner og arrangementer dersom de er fastboende i Norge, Sverige, Danmark eller Finland
  • at ingen fektere kan representere den russiske føderasjonen eller republikken Hviterussland, men bare vedkommens klubb i Norge, Sverige, Danmark eller Finland
  • at det ikke er tillatt å fekte med nasjonale russiske eller hviterussiske flagg/ryggbetegnelse eller spille de respektive nasjonalsangene på stevner i Norge