NYE NASJONALE KORONATILTAK fra 7. desember

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Des 2021

På grunn av det høye smittenivået, og usikkerheten knyttet til Omikron-viruset, innfører myndighetene nye nasjonale pålegg og anbefalinger som også gjelder norsk fekting.

Regjeringen informerte 7. desember om de nye tiltakene. Disse gjelder fra og med natt til torsdag 9. desember, og foreløpig i 4 uker. Underveis kan imidlertid de nasjonale tiltakene endre seg, og hver enkelt kommune kan innføre strengere lokale tiltak om nødvendig. 

Fortsatt aktivitet
Det meste kan gjennomføres med de nye tiltakene. Alle klubbene oppfordres derfor til å opprettholde fektetilbudet så langt det er mulig. Den viktigeste endringen nå er antallsbegrensning på trening for voksne, og for stevner og andre arrangementer. Alle arrangører har dessuten et særskilt ansvar for at smittevernsreglene overholdes.

De viktigste huskereglene

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind når du ikke fekter hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre
 • Tren ute om det er mulig og kom ferdig skiftet til trening om du kan for å begrense bruken av garderober så mye som mulig.
 • Voksne bør holde avstand til trening innendørs der det er mulig. 

Stevnearrangørenes plikter

 • Ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal legge til rette for at man skal kunne holde 1 meters avstand.
 • Ansvarlig person skal ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de med kontaktopplysninger 
 • Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Begrensninger for arrangement innendørs

(med forbehold om justeringer når Covid-19-forskriften blir oppdatert)

Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 50 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser
 • Maks 200 x 3 kohorter hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene
 • Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer alle i idrettshallen, også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks trenere, dommere og sekretariat. Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media er heller ikke medregnet.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er fekterne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.
 • For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 20 personer fysisk til stede samtidig.
 • Toppidrettsutøvere kan drive normal idrettsaktivitet både utendørs og innendørs.

Karantene:

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. (Om dette inkluderer alle på trening eller stevne sjekkes ut og oppdateres når vi har mer informasjon)
 • Les mer om nærkontakter og karantene via FHIs nettsider

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Mer info finnes på regjeringens nettsider her 

Praktisering av smitteverntiltak for idretten og oppdaterte smittevernveiledere kan leses her