INKLUDERINGSKONFERANSEN BELYSTE BÅDE ANSVAR OG MULIGHETER

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Nov 2021

Faksimile fra Fekteforbundets nye rekrutteringsfilm: EN GARDE - BEGYNN Å FEKTE - YouTube 

Temaet for årets inkluderingskonferanse var hvordan øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å få økt deltakelse som speiler hele mangfoldet i samfunnet. Ikke minst at økt inkludering på alle nivåer bør anses å være en ressurs. 

Idrettspresident Berit Kjøll åpnet konferansen med å minne om at regjeringen har utfordret idretten til å ta et krafttak for mangfold. I løpet av de tre neste årene skal idretten bruke 30 millioner kroner på å gjøre det lettere for idrettslag og særforbund å speile mangfoldet i samfunnet. 

Det er behov for å samle et bedre kunnskapsgrunnlag for status, dessuten finne indikatorer og utvikle verktøy og ressurser som gjør det lettere og mindre tidskrevende for idrettslag å jobbe med mangfold. 

Målet er å gjøre det enklere å speile samfunnet på kjønn, landbakgrunn, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon, og familiens økonomi for å skape idrettsglede for alle.

Les mer om konferansen og den i opptak via denne lenken

Ta idrettens e-kurs om inkludering
De fleste klubbene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge. 

Dette e-kurset gir tips og råd om hvordan klubber også kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. 

Kurset tar 50-60 minutter og omfatter dessuten refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Les mer om e-kurset om inkludering via denne lenken