DOMMERKURS SESONGEN 2021/22

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Sep 2021

For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, setter Fekteforbundet krav til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs. 

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves, har dommerutdanning vært ett av Norges Fekteforbund (NF) sine satsingsområder. 

NFs dommerutdanning
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

  • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne.
  • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamen for sesongen 2021/22
På grunn av nedstengningen har ikke dommerkursingen vært mulig. Nå igangsettes følgende nye kurs med eksamen. 

  1. Trinn 1 og 2, fredag 5. november kl. 19-23 i Njårds klubbhus i Jensmessveien 2. ifm. Vinterstøtet i Njårdhallen, med praksis lørdag 6. og søndag 7. november. 
  2. Trinn 1 og 2, fredag 26. november kl. 18-22 ifm. Bergens Cup i Haukelandshallen, med praksis lørdag 27. og søndag 28. november.
  3. Trinn 3 og 4, (eksamen) fredag 28. januar kl. 18-22 ifm. Siddis Cup i Tastahallen
  4. Dommerkurs "light" fredag 4. mars kl. 1800 ifm Vårstøtet i Njårdhallen (Klubbhuset)
  5. Trinn 1 og 2, ifm. Ungdoms NM i 2022 (nærmere informasjon om hvor og når kommer)
  6. Trinn 3 og 4, (eksamen) fredag 22. april kl. 18 i i Njårds klubbhus i Jensmessveien 2 ifm. Senior/veteran NM

Påmelding
Påmelding til dommerkursene skal skje samlet via hver klubb i rimelig tid før hvert kurs. Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

Påmelding til kurs og eksamen i Njårdhallen sendes på epost til smamble@hotmail.com
Påmelding til kurset i Haukelandshallen sendes på epost til susanneris@gmail.com
Påmelding til eksamen i Tastahallen sendes på epost til post@stavangerfekteklubb.no

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her