GJENÅPNINGSKAMPANJE #TILBAKETILIDRETTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2021

Siden 2010 har antall fektere økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen, har mange blitt borte under pandemien. Nå bør alle gode krefter arbeide for å få tilbake den positive utviklingen i norsk fekting.

Medlemsrapporteringen viser at antallet aktive medlemmer nå er tilbake på 2017-nivå. Rett over hva som kreves for kunne organisere fekting i et eget særforbund i Norges idrettsforbund.

Heldigvis tyder alt på at fekting kan igangsette som normalt. Dette innebærer klubbtreninger i alle aldersgrupper, nasjonal og internasjonal konkurranseaktivitet og trener- og dommerkurs samt regionale og nasjonale treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet.

Vær proaktive
Vi oppfordrer nå alle til å være proaktive for å vise frem det beste av norsk fekting. Ta kontakt med de som har blitt borte, og sett opp nybegynnerkurs og gjennomfør annet lokalt rekrutteringsarbeid mot nye medlemmer. 

Det er også viktig å komme i gang med miljøskapende aktiviteter utover det sportslige. Gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser er både viktig for sportslig utviklingen og rekruttering av tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå.

Rekrutteringsfilm til fekting
For å bistå i arbeidet med å synliggjøre fekting har Fekteforbundet laget en ny rekrutteringsfilm. Vi takker Katharina Malvik og Adam Flåten for flotte fektescener, og Tord Fjermestad for tøff musikk. 

Filmen er kort og poengtert for å egne seg deling, både på fekteklubbenes og på alle medlemmenes profiler i sosiale medier.

Filmen er publisert på og kan deles fra Fekteforbundets Youtube-konto her.

Kampanjen #tilbaketilidretten
Fekteforbundet og resten av den organiserte idretten har gått sammen for å gjennomføre en sentral kampanje. Foruten arbeid for gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv er det utarbeidet rekrutteringsmateriell til fri benyttelse.

Les mer om #tilbaketilidretten her

Åpen dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer i hele landet. 

Fekteklubbene oppfordres til å sette av dagen og invitere til åpne dager for nye og gamle medlemmer.

Verktøykasse for klubber
Til hjelp i planleggingen av en aktivitetsdag er det utarbeidet en verktøykassen for klubber. Det er også utarbeidet råd og tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige. 

Tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige

Tips for planlegging og gjennomføring av åpne arrangement  

Bistand til klubbutviklingsarbeid
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at Fekteforbundets arbeidet for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her. 

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. I tillegg til bistanden fra forbundskontoret og idrettskretsene blir Adam Flåten fra Njård Fekting ferdig utdannet Klubbveileder i regi av Norges idrettsforbundet og vil kunne bistå klubbene i klubbutviklingsarbeidet fra september.

En Garde - vi håper alle tar ansvar slik at både nye og gamle medlemmer føler seg velkommen til et hyggelig og utviklende miljø!