SYVENDE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Fekterne på samlingen etter endt økt. Foto: Samuil Kaminski.

Fekteforbundet arrangerte i helgen den syvende treningssamlingen for fekterne i satsingsgruppen. På grunn av lettelsene i smittevernet var alle fekterne samlet fysisk i Bygdøhus i Oslo. 

Til tross for store begrensinger har fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe, og hittil gjennomført seks treningssamlinger i år. Samlingene er ledet av Bartosz Piasecki fra Oslo via Teams, mens fekterne har trent sammen i ulike geografiske kohorter med dedikerte fagressurser i tråd med smittevernreglene.

Dette var den siste samlingen før sommerferien, og årets først der alle fekterne var samlet ett sted. Fordi det skal gjøres nytt uttak til satsingsgruppen, deltok det også fekterne som ønsker å bli tatt ut. Totalt deltok derfor hele 41 fektere fra syv fekteklubber på samlingen.

Program
Fekterne ble delt inn i grupper og gjennomgikk de samme fire øktene, men på ulike tidspunkter gjennom helgen. Dette var løpetrening og løpeteknikk, som ble ledet Philip Jason Omollo fra Wang, reaksjonstrening og beinarbeid som ble ledet av Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau, tekniske og taktiske oppgaver ledet av Samuil Kaminski, samt styrke- og spensttrening ledet av Andreas Suoranta fra Wang. I tillegg var det ballspill og kamptrening og felles måltider.  

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER 

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling, denne gangen fysisk. Nå se vi fremover og vil komme tilbake til uttak til satsingsgruppen, og ikke minst forhåpentligvis til konkurranser både i Norge og internasjonalt etter sommerferien.