SØK REFUSJON PÅ UTSTYRSINNKJØP FRA 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2021

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2020. Søknadsfristen er 10. mars. 

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis.

Hvilke type utstyr
Tilskuddet gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr som skal være tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr. Fekteklubbene kan søke om refusjon for innkjøp av følgende nytt fellesutstyr:

  • Ramme for rullestol 
  • Komplett beskyttelsesutstyr 
  • Våpen
  • Apparater til å registrere støt
  • Fektematter (pister)

Hvor mye kan det søkes om
Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner, som tilsvarer en innkjøpskostnad på kr. 10 000,- per klubb. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år.

Hvordan søke
Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. 

Har den som skal søke på vegne av klubben aldri vært innlogget i «Min idrett» kan man registrere seg via siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Om man har glemt  brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Kvitteringer
Det hender at noen av klubbene kjøper utstyr direkte i butikk og betaler kontant eller med bruk av kort og kun får en kvittering/kassalapp. Dersom en slik kvittering skal godkjennes må det ligge ved et skriv fra klubben om at dette utstyret er kjøpt inn til klubben, og det må framkomme på kvitteringen hva slags utstyr dette dreier seg om. 

Det forutsettes at dette gjelder relativt små beløp og at ikke klubbene kjøper utstyr for tusenvis av kroner kontant eller ved bruk av kort. Ved kjøp fra utlandet hvor tradisjonell faktura ikke finnes så ta kontakt med NIF.

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund. 

Søknadsfristen er 10. mars 2021 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!

Se oversikt og flere støtte- og tilskuddsordninger via denne lenken