DIGITAL TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2021

32 fektere fra seks fekteklubber deltok på Fekteforbundets første treningssamling i 2021. På grunn av smittesituasjonen ble samlingen avholdt digitalt. 

Treningssamlingen er den første som blir arrangert for fekterne i de nye satsingsgruppene. Deltakerne representerer aldersklassene fra kadett til og med U23, og kommer fra Njård Fekting, Bygdø FK, Stavanger FK, Bergens FK, Nøtterøy FK og Sørlandet FK. 

Alle deltakerne har meldt sin interesse for å satse utover treningen i egen klubb, og har i dialog med foresatte og egen klubb, forpliktet seg til å følge oppsatte trenings- og konkurranseplaner i regi av Norges Fekteforbund. 

De vil bli fulgt opp  av Fekteforbundets sportslige leder og den nyetablerte Trenerkomiteen. Målet er både å heve det generelle treningskvaliteten i norsk fekting, og forbedre de norske prestasjonene internasjonalt.

Oppstart på fredag
Fekterne logget seg på Teams fredag ettermiddag, og ble ønsket velkommen til samlingen av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki. 

Alle  gjennomførte AntiDoping Norge sin Ren utøver, og er nå sertifiserte som dette som er i henhold til  Fekteforbundets handlingsplan mot doping. 

Alle lastet dessuten ned Skadefri appen for fekting, og gjorde et utvalg av øvelsene i denne.  I tillegg til å få informasjon om flere av verktøyene som ligger tilgjengelig under menypunktet "Om toppidrett" på fekteforbundets nettside, opprettet alle en egen profil i Treningsdagboken Bestr 

De eldste og mest erfarne fekterne fikk dessuten i oppgave til å dele gode treningsopplegg som skal lastes opp til Øvelsesbanken som er ett av verktøyene tilgjengelig på Fekteforbundets nettside. 

Trening lørdag og søndag
Tidligere landslagsfekter og medlem i Fekteforbundets Trenerkomite, Fredrik Backer fra Njård Fekting hadde ansvaret for den fysiske treningen på samlingen. Han viste og instruerte selv øvelsene i en fektetilpasset sirkeltrening som alle som alle gjorde samtidig hver for seg over Teams.  I tillegg ble det løpt både langtur og gjennomført intervalltrening. 

Bartosz Piasecki hadde ansvar for den fektetekniske treningen. Både lørdag og søndag ledet han øvelser i beinarbeid, og gjennomgikk tips for  kampobservasjon og analyse. Begge dagene ble avsluttet med litt Yoga ledet av tidligere landslagsfekter Katherina Malvik fra Titan FK

Info om satsingsgrupper og innholdet i samlingen 
For at alle som ønsker kan få ta i bruk øvelsene som ble brukt i treningssamlingen, og få innsyn i planene fremover for arbeidet med satsingsgruppene har Fekteforbundet laget en oppsummering. 

Last ned innholdet fra Treningssamling #1 2021 her

Treningssamlinger fremover
Fekteforbundet har i første omgang planlagt for syv treningssamlinger  det første halvåret. I utgangpunktet er samlingene tenkt lagt til å foregå i ulike fekteklubber. Om også disse vil måtte foregå digitalt avhenger av smittesituasjonen og hensynet til smittevern på selve samlingene og reisene til og fra. 

Neste samling blir 5-7 februar. Fekteforbundet vil se av om også denne må gjennomføres digitalt.

Fekteforbundet takker både lederne og deltakerne som sporty tok utfordringen om å gjennomføre samlingen digitalt og bidro konstruktivt til oppstarten av den nye sportslige satsingen i norsk fekting!