REGJERINGEN ANBEFALER AT INNENDØRSIDRETT UTSETTES TOM. 18. JANUAR

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jan 2021

2021 startet dessverre med økt smitte og nye innstramminger i smittevernet. Blant annet anbefaler regjeringen at innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Fekteforbundet ber alle fekteklubbene om å følge anbefalingene.  

På grunn av den negative smitteutvikling, ber regjeringen samtidig om at alle unødvendige reiser i inn- og utland unngås. De fleste arrangementer vil av den grunn ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger, og bør derfor også utsettes eller avlyses. 

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning, og ber alle sine organisasjonsledd om å følge disse. Fekteklubbene bes dessuten om å holde seg orientert om eventuelle lokale regler og anbefalinger som kan komme i tillegg til de nasjonale. 

Utendørstrening
Innstrammingene setter  begrensninger for både tradisjonelle klubbtreninger i fektesalen og for aktivitetene i regi av Fekteforbundet. Klubbene oppfordres imidlertid til å tilrettelegge for alternative treninger utendørs. Dette er fullt mulig så lenge man kan opprettholde avstand på minimum en meter fra hverandre. 

Digital treningssamling
Koronatiden har vist at det kan være godt for samholdet å holde kontakt via Teams og andre digitale plattformer. Dette kan også være gode plattformer for deling av treningstips og ikke minst felles treninger.

For eksempel vil Fekteforbundets første treningssamling i år, første helgen i januar, gjennomføres digitalt. Forberedelsene er ferdig, og vi håper dette blir en god start på forbundets nye sportslige plan. Dessuten er målet at samlingen skal gi gode treningstips til flere klubbtrenere og utøvere.

Det handler nå om å finne alternative treningsformer som bidrar til at smittepresset avtar, slik at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen igjen.