TA IDRETTENS KORONAVETTKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Sep 2020

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning, og avgjørende for at vi kan ha fektingen i gang over hele landet. 

E-kurset som gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet, er for utøvere fra 13 år og oppover. Og for foreldre og foresatte til utøveren til og med 12 år. Foresatte må også legge inn egne barn i sin profil i Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. 

De som allerede har tatt «Fotballens koronavettkurs», trenger ikke å gjennomføre dette kurset. 

Vi oppfordrer også klubbtrenere og ikke minst de som er smittevernansvarlige i klubbene til også å gjennomføre kurset..

DU FINNER E-KURSET VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN

Engelsk versjon
Det er utarbeidet en engelsk versjon og informasjon på engelsk.

Les mer om denne via denne lenken

Hvem har ansvaret for hva?

  • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
  • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
  • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
  • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Fekteforbundets Koronavettregler
I tillegg til å ta kurset, bør alle som er involvert i fekting gjøre deg godt kjent med våre koronavettregler og og holde seg oppdatert om innholdet på idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.