KORONAVETTREGLER OG GODT SMITTEVERN I FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2020


Fekteforbundet har utarbeidet og fått godkjent nye Koronavettregler og en sjekkliste for godt smittevern. Om klubbene og stevnearrangører utnevner en smittevernansvarlig, og følger overnevnte kan fektingen igangsettes i alle aldersgrupper.

Til tross for å være en kampsport, er ikke kroppskontakt tillatt i fekting. Våpnene gir god avstand mellom fekterne, som dessuten er godt beskyttet med både tykk drakt, hanske og maske. 

Forutsatt at fektingens Koronavettregler og Sjekklisten for godt smittevern følges, kan klubbtrening og konkurransene i stevnekalenderen for 2020-2021 igangsettes for alle aldersgrupper:

LAST NED FEKTINGENS KORONAVETTRELGER FRA 17. AUGUST HER

LAST NED SJEKKLISTE FOR GODT SMITTEVERN HER

LAST NED SKJEMA FOR SMITTESPORING HER

Hvem har ansvar for hva?

  • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
  • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og Smittevernveilederen for idretten.
  • Trenerne og smittevernansvarlige har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
  • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Smittevernansvarlig
Arrangøren av trening, konkurranser og kurs må nå utnevne en person som er smittevernsansvarlig. Denne personen, med eventuell bistand ved behov er ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldene regler og smitteverntiltakene. Navnet på den ansvarlige må stå i stevneinvitasjonen sammen med navnet på stevnelederen.  

For å sørge for eventuell smittesporing skal smittevernansvarlig sørge for å få navn og telefonnummer til alle som er til stede på både klubbtreninger og på stevner. 

For å sørge for tilstrekkelig smittevern har Fekteforbundet utarbeidet en sjekkliste som den smittevernansvarlige skal følges. Denne er basert på helsemyndighetenes sjekkliste, som er en del av Smittevernveilederen.

Generelle regler
Folkehelseinstituttets oppfordring til å være hjemme i tilfelle symptomer, holde én meters avstand, og vaske hendene hypping skal alltid følges. Arrangøren har rett til å avvise i samråd med ansvarlig helsepersonell dersom fekteren har symptomer som stemmer overens med covid-19.

Om halldrifter og kommunen har laget lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene skal disse også følges. Et eksempel på dette er Koronareglene for kommunale idrettsanlegg i Oslo. 

Unntak fra regelen om håndhilsning etter kamp
Fektereglementets regel om at fekterne skal håndhilse etter en kamp gjelder inntil videre ikke. I stedet takker fekterne hverandre og dommeren etter kampen med en salutt med våpnene fra guardlinjen. 

Fekterne skal også unngå nærkontakt i form av «high fives», og jubling i klynger. De skal heller ikke låne masker eller klær av hverandre, og må ikke dele vannflasker, munnbind og lignende som kan overføre smitte.

Avstand over én-meter
For de som er eldre enn 20 år gjelder avstandskravet på én-meter, både på trening og i konkurranser. Selv om det er åpnet for tettere kontakt for de under 20 år, vil den generelle anbefalingen om minst én meters avstand fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. 

Antall personer på klubbtreninger, treningssamlinger og kurs
På klubbtreninger og på kurs og treningssamlinger med deltakere fra flere klubber skal det maksimalt være 20 personer per gruppe. Dersom det er flere grupper av 20 deltakere, skal både gruppen og deltakerne i hver gruppe holdes adskilt. 

Bortsett fra barn og ungdom, som har fått unntak, skal alle, både deltakere og trenere overholde minst én-meters avstand i alle sammenhenger. 

Stevner og arrangementer
For enkeltstående arrangementer som for eksempel stevner, skal det maksimalt være 200 personer til stede. Bortsett fra barn og ungdom, skal alle deltakere, trenere og tilskuere holde min en meters avstand. 

Utenlandske deltakere har lov til å delta i den grad de ikke omfattes av reisebegrensninger fra norske myndigheter eller myndighetene i hjemlandet.

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet er det ikke nødvendig å informere om alder og kjønn på den smittete. 

Fekteforbundet ber derfor om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med myndighetenes smittevernveileder for idrettslig aktivitet og reglene som gjelder for norsk fekting. 

Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her