LITE ENDRING I ANTALLET AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2020

Samordnet Rapportering for 2019 viser at totalt antall aktive medlemmer holdt seg på omtrent samme nivå som i 2018. Fekteklubbenes registrering av 1 774 aktive fektere viser en liten nedgang på 1 prosent.

De innrapporterte 1 774 aktive fekterne er i 2019 fordelt på 24 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF). 

Endringen i antall medlemmer fordeler seg ulikt i fekteklubbene. Det siste året har én fekteklubb, Ålesund FK, som hadde syv aktive medlemmer i 2018, blitt borte. I 2019 er det dessuten kun åtte klubber som har hatt vekst. Disse klubbene er de mindre og mellomstore, blant annet den relativt nystartete klubben Bekkestua Fekting. De mindre og mellomstore klubbene hadde også den største prosentvise økningen i 2017, men som stabiliserte antallet i 2018.

Store størrelsesforskjeller
Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Til sammen utgjør antall aktive medlemmer i de fire største fekteklubbene hele 62 prosent av det totale antall aktive medlemmer i Norge

De tre største fektekubbene (Njård Fekting, Bygdø FK og Stavanger FK) hadde en nedgang. Den fjerde største (Bergens FK) har økt med to aktive medlemmer, og kan dermed sies og holde seg stabil.

Potensiale for videre vekst
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår. Fremdeles er barn og ungdom under 20 år den største gruppen. Som i 2018 er andelen 67 prosent. Kvinneandelen holder seg stabil på 29 prosent, og bør kunne økes.

Dessverre har koronapandemien hindret mye aktivitet i 2020. Allikevel har tyder veksten i de siste årene på at både store og små fekteklubber har et vekstpotensial. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene, og samtidig fortsette rekrutteringsarbeidet i fekteklubbene.

LAST NED ALLE AKTIVITETSTALLENE FRA 2019 HER

Finn tilsvarende tall fra 2018 her