UTNYTT KORONAPERIODEN TIL Å GJENNOMFØRE KLUBBUTVIKLINGSTILTAK

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Apr 2020

For å forbedre klubbdriften, oppfordres fekteklubbene til å utnytte Koronaperioden til å gjennomføre klubbutviklingstiltak. 

I likhet med samfunnet for øvrig, er norsk fekting er inne i en vanskelig periode. Forbud og strenge smittevernregler har ført til utsettelser av stevner, kurs og treningssamlinger i regi Fekteforbundet, og ikke minst til at det er umulig med ordinær aktivitet i klubbene.

Likevel er dette en periode klubbene kan bruke til utvikling, og til administrative oppgaver som man ikke får tid til ellers i sesongen. 

Her følger fem klubbutviklingstiltak som kan gjennomføres uten å bryte smittevernreglene som vil gjøre klubbene bedre rustet når ordinær aktivitet i klubbene kan gjenopptas:

1. Opprette/revidere klubbhåndbok
En klubbhåndbok inneholder informasjon om klubben, hvilke retningslinjer som gjelder og ikke minst en oversikt over viktige oppgaver.

En klubbhåndbok gjør det enkelt å finne frem og bidrar til kontinuitet ved utskiftninger av tillitsvalgte, og nyansettelser. Et viktig element kan være oppgavebeskrivelser slik at disse kan fordeles, og gi hvert enkelt styremedlem hjelp i arbeidet. 

Følg denne lenken til å finne maler til klubbhåndbok og til blant annet:

  • Årshjul
  • Innkallinger/protokoller
  • Ansettelsesavtaler

God økonomistyring er også en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok.

Husk søknadsfrist for momskompensasjon innen 15. august. Oversikt over andre støtteordninger som klubben kan søke på finnes via denne lenken.

2. Oppdater klubbens kontaktinformasjon
Ligger det rett kontaktinformasjon på klubbens egen nettside, i KlubbAdmin, i klubboversikten på Fekteforbundets nettside og i Brønnøysundregistret? Har hvert styremedlem tilgang til MinIdrett

Bruk gjerne tiden til å sikre gjennomgå all kontaktinformasjon som sikrer god kommunikasjonsflyt til fekteklubben. 

3. Gjennomføre e-læringen Bedre klubb og Innføring i styrearbeid for idrettslag
Bedre klubb er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Gjennom spørsmål om driften avdekkes hvilke områder klubben bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter. 

Uansett om man er nyvalgt eller et erfarent styremedlem anbefales også alle tillitsvalgte å gjennomføre e-læringsmodulen «Innføring i styrearbeid for idrettslag»

4. Sertifiser fekteklubben som Rent Idrettslag
For å forebygge bevisst og ubevisst doping skal alle fekteklubber med landslagsfektere og klubber som tildeles det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap skal være sertifisert som Rent Idrettslag. Fekteforbundet oppfordrer også de andre fekteklubbene til å gjennomføre sertifiseringen.

Det er fullt mulig  å gjennomføre Rent Idrettslag ved hjelp av et videomøte i klubbens styre og ledelse. Les mer hvordan dette kan gjøres via denne lenken. 

5. Bli bedre kjent med Fekteforbundets nettside
Alle styre- og utvalgsprotokoller blir publisert fortløpende på nettsiden. I tillegg til fast informasjon om fekting, om fekteforbundet, om konkurranser og toppidrett er det etablert et eget menypunkt for klubbservice for klubbene.

Sjekk også nyhetsarkivet. Årlig publiseres i underkant av 100 nyhetsartikler om norsk fekting som både tillitsvalgte i klubbene, fekterne og deres foresatte bør følge med på.