HUSK SAMORDNET RAPPORTERING FØR MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2020

Alle fekteklubbene er pliktige til å rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Norges Idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2020. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Fekteklubbene skal rapportere følgende nøkkelopplysninger:

  • Antall medlemmer
  • Antall aktive medlemmer
  • Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

I tillegg skal klubbene besvare noen spørsmål om anlegg, og som i fjor så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Medlemstall
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til fekteklubben skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i fekteklubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer fekteklubben i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. halltid tildelt av kommunen.  

Hva om klubben har utsatt årsmøtet pga Koronapandemien?
På grunn av Koronapandemien er fristen for gjennomføring av årsmøter utsatt til 31. desember 2020.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter. Mer om dette kan leses via denne leken.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Informasjon om hva som skal rapporteres, hvordan og når kan leses via denne lenken

Support
Ved problemer, spørsmål og veiledning, ta kontakt med NIF Digital Support.  

START RAPPORTERING VIA DENNE LENKEN