JUSTERT LOV OG TIDSPUNKT FOR ÅRETS FEKTETING VEDTATT

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2020

Helgen 15. og 16. februar avholdt Fekteforbundet styreseminar og årets første styremøte. Blant flere saker som ble behandlet, vedtok styret justert NF-lov, og satte tidspunktet for årets Fekteting.

På lørdagen var det seminar for både styret og administrasjonen. På agendaen var status på økonomi og drift, antidopingarbeid og en vurdering av hvordan forbundets ansvarsoppgaver løses av både styret og administrasjonen. Arbeidet med langtidsplanen som skal fremlegges Fektetinget ble også igangsatt. 

Justert lov for Norges Fekteforbund
På søndagens styremøte var de viktigste sakene vedtak av en justert lov for Norges Fekteforbund. Endringene er tråd med vedtakene i fjorårets Idrettsting, og sikrer at NF-loven samsvarer med NIFs regelverk med de vedtatte endringene i lovnormen for særforbund. 

Kommentarer og forklaringer på endringene kan leses via denne nettsiden

På samme måte skal også fekteklubbene sørge for at egen lov er i samsvar med endringene i lovnormen for idrettslag. På samme måte som for særforbund, gis også klubbene anledning til å gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Både den justerte NF-loven, og lovene for hver enkelt fekteklubb skal være gjeldene fra og med 1. januar 2020.

Den reviderte loven er publisert på Fekteforbundets nettside

Fekteting med klubbseminar
I følge NF-loven skal det avholdes Fekteting innen 15. juni i 2020. NF-styret vedtok at årets Fekteting avholdes i Oslo, på Idrettens Hus 14. juni, med et klubbseminar dagen før; 13. juni. Det ble i det samme vedtaket dessuten besluttet å justere beløpene for hvor mye Fekteforbundet refunderer av delegatenes reise- og oppholdskostnader.

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets hjemmeside og kan leses via denne lenken