ANBEFALTE FORHOLDSREGLER MOT KORONASMITTE

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2020

Mange idrettsarrangementer har blitt flyttet eller avlyst på grunn av Koronasmitten. I forhold til hvordan fekteklubbene, utøvere og andre skal forholde seg til viruset, henviser Fekteforbundet de norske helsemyndighetene.

På publiseringstidspunktet så regnes spredningen av viruset å være utbredt i fastlands-Kina, og at spredningen regnes å være lokalisert i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

Dette endrer seg og smitten har kommet til Norge og flere har blitt innlagt på sykehus. 

Les mer om hvordan norsk idrett forholder seg til situasjonen på Norges Idrettsforbunds nettside via denne lenken (saken oppdateres).

Utover dette, forholder Fekteforbundet seg til rådene fra de norske helsemyndighetene, og anbefaler fekteklubbene om å gjøre det samme.

Generelle råd
Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise og la være å gå på trening hvis man er syk.

Angående håndhilsning i fekting
Selv om håndhilsning, i tillegg til å hilse med våpenet for å takke for kampen, er påkrevd, tillater Fekteforbundet at det gjøres et unntak fra regelverket under Vårstøtet og på andre offisielle stevner og mesterskap inntil videre.

Dette er i tråd med anbefalingene som er gitt av FIE

Dommere og stevnearrangører er informert om dette, slik at hilsning med våpenet inntil videre er tilstrekkelig, og anbefales for å takke for kampen - også på klubbtreninger.

Generelle forebyggende råd på reiser

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Generelle råd etter reiser
Har man kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes man straks holde seg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakten.  

Egen temaside for arrangementer i Norge
Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

Etter ønske fra Norges Idrettsforbund (NIF) har Folkehelseinstituttet har etablert en temaside for arrangement.

Denne siden skal oppdateres med nyttig informasjon knyttet til planlegging, risikovurdering, organisering og hygienetiltak i alle type arrangementer.

Lenke til temasiden finnes her


Faksimile av plakat under Vårstøtet 2020.