ÅRETS STØTTE- OG TILSKUDDSORDNINGER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jan 2020

Alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordningene som er gunstige for klubber i 2020 er nå samlet på ett sted. 

Det er krevende å drifte et idrettslag, og Fekteforbundets klubbundersøkelse viste at mange fekteklubber har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. 

Det finnes imidlertid en rekke ordninger som kan generere penger i klubbkassene. Fekteforbundet anbefaler derfor de ansvarlige i fekteklubbene å følge med på, og søke støtte fra de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer i norsk idrett. 

Se oversikten og hvilke frister som gjelder for 2020.

Økt fokus på klubbutvikling
Klubbundersøkelsen viste også at mange tillitsvalgte har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund. For å fortsette medlemsveksten, bør det derfor fokuseres mer på klubbutvikling.

Les mer om klubbutvikling her

Verktøyet Bedre Klubb
For å drive mer effektivt, og bedre håndtere både vekst og nedgang, anbefaler Norges Fekteforbund (NF) de tilsluttete fekteklubbene å ta i bruk klubbutviklingsverktøyet Bedre Klubb.

Les mer om Bedre Klubb her