RULLESTOLFEKTING I MOLDE

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jan 2020

Bildet er fra Molde Fekteklubb sin åpne trening der både personer med og uten funksjonsnedsettelser fikk prøve fekting. Foto: Møre og Romsdal Idrettskrets.

Molde Fekteklubb igangsetter nå et fast treningstilbud innen rullestolfekting. Fektingen vil inngå som en del av et ordinært treningstilbud for alle en gang i uken på dagtid. 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn kan konkurrere i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. 

Idretten organiseres av et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS). 

Se informasjonsfilm om rullestolfekting her

Rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag med relativt få medlemmer og ressurser, som kun driver med fekting.

Selv om alle fekteklubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene maktet å gi et særskilt aktivitetstilbud innen rullestolfekting.

I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud for rullestolfekting på kårde. Tilbudet er både åpent for de som bare vil trene, og for de som også ønsker å konkurrere. Klubbens mål er å bli et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed skape et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Allerede har en av klubbens rullestolfektere skapt norsk fektehistorie ved å delta på stevne i utlandet.

Rullestolfekting i Molde
I Norge fekter de aller fleste med kårde, mens Molde Fekteklubb har ønsket å organisere sin aktivitet med basis i sabel.

Fremover ønsker klubben også personer med funksjonsnedsettelser velkommen til sabelfekting på dagtid. Treningene ledes av Molde Fekteklubb sin mangeårige trener og primus motor, Ton Hazes.

Se nærmere informasjon fra Molde Fekteklubb her.

Hjelp og bistand til fekteklubber
Både Molde Fekteklubb og Drammen Fekteklubb har fått hjelp og bistand fra sine respektive idrettskretser i oppstartsfasen.

«Det er prisverdig hva som nå skjer i norsk fekting. Det er svært positivt at personer med funksjonsnedsettelser også har et mangfold av idretter å velge mellom. Det finnes en rekke støtteordninger, og andre klubber som ønsker å igangsette tilsvarende tilbud kan ta kontakt med fagkonsulent paraidrett i sin respektive idrettskrets. 
- Per Einar Johannessen, Fagkonsulent paraidrett i Norges Idrettsforbund.

På nettstedet www.paraidrett.no ligger en oversikt over fagkonsulentene i idrettskretsene. Fagkonsulentene sitter også med en god oversikt over aktivitetstilbud og muligheter lokalt på tvers av idrettene. På nettstedet ligger i tillegg mye info om klassifisering, aktivitetsmateriell, oversikt over kurs, arrangementer og seminarer på landsbasis og hvordan søke midler. Det er også mulig å legge inn ønsker og behov elektronisk på paraidrett.no - så blir man kontaktet i etterkant.

Organisert konkurransetilbud
Norges Fekteforbund tror at flere vil kunne være interesserte i rullstolfekting, og håper at denne grenen sprer seg til flere fekteklubber, og andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Selv om kårde- og sabelfekting, er ulike våpengrener med ulike regler, både innen ordinær- og rullestolfekting, er det positivt at flere klubber etablerer et tilbud innenfor paraidrett. Norges Fekteforbund tror dette både vil kunne øke de etablerte fekteklubbenes medlemstilfang og fektesportens generelle utbredelse i Norge.

Det tar tid å bygge opp et nytt treningstilbud, og det er viktig å være tålmodige i starten. Om flere klubber oppretter et tilbud og det blir flere aktive vil det på allikevel sikt være aktuelt å organisere konkurranseaktivitet for rullestolfektere i regi av Norges Fekteforbund på lik linje som for funksjonsfriske.
Uansatt så ønsker nå Norges Fekteforbund å søke om utstyrsmidler øremerket rullestolfekting for å bistå klubbene som igangsetter tilsvarende tilbud.

Personer som ønsker å prøve sporten kan ta direkte kontakt med en fekteklubb for å forhøre seg om hva som finnes av tilbud. Ta også gjerne kontakt med Norges Fekteforbund!

Les mer om fekting her