LANDSLAGET TAR I BRUK TRENINGSDAGBOK

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jan 2020

Bestr er en digital treningsdagbok som er tilgjengelig på både smarttelefon og tablet.

Som et ledd i Fekteforbundets arbeid for å heve prestasjonene, blir bruk av treningsdagboken BESTR obligatorisk for landslangsutøvere. Denne anbefales også for alle utøverne som ønsker å utvikle seg som fektere.

I tillegg til å få representere Norge i landslagsantrekk med flagget på brystet, får landslangsfekterne, deres reiseleder og en eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å bidra i større grad til at landslaget oppnår enda bedre resultater, og samtidig stimulere til økt innsats fra flere fektere i en stadig voksende ungdomsgruppe som aspirerer til landslagsplass, ønsker Fekteforbundet at flere elementer kommer på plass: 

Landslagskontrakter
Fekteforbundet innførte i 2019 landslagskontrakter. Kontraktene definerer både Fekteforbundets sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav som stilles til holdninger og adferd, og ikke minst til treningen og forberedelsene som gjøres av både landslangsfekterne og deres klubber.

Les mer om innføringen av landlagskontraktene her 

Mer målrettet trening
Internasjonal fekting har endret seg, og blitt mer fysisk og hurtigere. For å hevde oss må vi derfor fokusere på flere egenskaper enn kun tekniske ferdigheter og kamptrening.

Der norsk toppidrett har kommet langt, er norsk fekting bakpå. Fekteforbundet har tro på overføringsverdier, og mener norsk fekting har et stort forbedringspotensial innenfor de fysiske og motoriske parameterne som er nødvendig for å hevde seg internasjonalt.

Sammen med Olympiatoppen er Fekteforbundet derfor i gang med å utvikle et treningsopplegg med ulike øvelser som utvikler de egenskapene som er nødvendige for å bli gode fektere. Samtidig skal det lages et testopplegg for å kunne gjøre analyser og arbeide systematisk med forbedringspotensialene. Målet er å øke prestasjonsnivåkvalitet i treningsarbeidet, og utvikling av en felles prestasjonskultur.

Meningen er at øvelsene også skal gjøres tilgjengelig for klubbene slik at også fektere som ikke deltar på treningssamlingene i regi av Fekteforbundet kan benytte disse. 

Les mer om samarbeidet med Olympiatoppen her

Økt fokus på skadeforebygging
Fekting er en trygg idrett med få akutte skader. Fektere er imidlertid utsatt for belastningsskader, som langvarige plager i knærne, lyskene, ryggen og skuldrene. Parallelt med den prestasjonsøkende treningen er det derfor viktig å gjøre egne øvelser for å forhindre de mest vanlige belastningsskadene.

Fekteforbundet utviklet derfor et eget treningsprogram for fektere i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøyskole. Om programmet og øvelsene, som ble lansert i 2017, gjøres regelmessig, kan dette halvere skaderisikoen.

Lenke til treningsprogrammet og øvelsene som er laget for fektere i Skadefri

Treningsprogrammet finnes også via en gratis App som kan nedlastes fra App Store. Denne appen har også blitt oversatt til engelsk, spansk, fransk, russisk, tysk og kinesisk, og brukes av utøvere over verden under navnet "Get Set".

Innføring av treningsdagboken BESTR
Både øvelsene i Skadefri, fektetreningen, og den fysiske treningen som gjøres for å forbedre fysikken for øvrig bør registreres i treningsdagboken.

Samlet vil dette innholdet bli et viktig analyseverktøy for å se hvordan treningen har påvirket prestasjonsevnen, og dermed være en fin måte å følge opp utøverne på.

Les mer om hvordan man kommer i gang med treningsdagboken BESTR via denne lenken.