FLERE KVINNER OG NYE KRAV TIL UTSTYRET

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Des 2019

Årets FIE-kongress ble avhold i Lausanne, Sveits 30. november. President i Norges Fekteforbund Junjie Cao stilte som norsk delegat.  

Totalt var 139 lang var representert på kongressen som ble innledet av en tale av IOC-president Thomas Bach. Det var ingen valg på årets kongress, men fekteforbundene i Kenya, Kapp Verde, Oman og Papua Ny Guinea ble valgt inn i FIE, og det ble gjort flere vedtak i tillegg til å vedta regnskap og budsjetter. 

FIEs egenkapital økte ved siste årsskifte til 29 millioner CHF. Omsetningen var i underkant av 18 millioner, hvor i donasjoner og gaver utgjorde overkant av 16 millioner. Overskuddet i 2018 ble 2,8 millioner CHF. 

Protokollen finnes via denne lenken. 

Noen av det viktigste vedtakene for norsk fekting er beskrevet nedenfor. 

Kjønnsrepresentasjon
Det har tradisjonelt vært en stor overvekt av menn i det internasjonale fekteforbundet Federation Internationale d’Escrime (FIE). I de siste årene har det derfor pågått en diskusjon om minstekravene til kjønnsrepresentasjon i styre, komiteer og utvalg skulle økes.

Selv om medlemslandene har hatt ulikt syn på dette, vedtok årets kongress med støtte av et to tredjedels flertall at alle komiteer og utvalg fra og med valget i 2020 skal ha minimum 30 prosent representasjon fra hvert kjønn. 

Passivitetsreglene bedre beskrevet
Den relativt nye passivitetsregelen forblir uendret, men vil bli inkludert i og mer presist beskrevet i FIEs stevneregler.

Pistbredden
Pistens bredde har tidligere kunnet variere mellom 1,5 og 2,0 meter. Fra 1. januar er den fastsatt til å være 1,5 meter.

Trenerne må ha FIE-lisens
Alla trenere/coacher må ha FIE-lisens for å bli akkreditert til mesterskapene.

Nye utstyrskrav
Kongressen vedtok også nye utstyrskrav i de internasjonale stevnene gjeldende fra sesongen 2020/21. Dette inkluderer VM i Salt Lake City, USA i april, og OL i Tokyo, Japan i juli og vårt eget Oslo Cup.

  • Det blir fremover forbudt for venstrehendte å benytte fektebukser som er laget for høyrehendte og omvendt. Dette av sikkerhetsmessige årsaker grunnet den overlappende borrelåsen og glidelåsen i gylfen.

  • Kontakten i kården må fremover ha to hull, slik at klingeledningene går gjennom hver sitt hull før den festes i kontakten.

  • I tillegg ble det bestemt at sabelklingene må være laget av maraging stål for å kunne benyttes i sesongen 2020/21. FIE oppfordrer at alle fektere går over til klinger av maraging stål.

  • Det kan også nevnes at tidligere verdensmestere kan trykke navn og nasjonalitet i rød skrift, og at olympiske mestere kan trykke dette i gult istedenfor i mørkeblått som er standard.

  • Det vil også stilles krav til at begge endene (stikkene) til kroppsledningen er gjennomsiktige. Se bildene nedenfor. 

Kommende mesterskapsarrangører:

  • Senior-, kadett-, og junior-VM 2021: Kairo, Egypt
  • Veteran-VM 2021: Fort Lauderdale, USA.