ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2019

Valgkomiteen i Norges Fekteforbund søker kandidater som vil være med å videreutvikle forbundet og norsk fekting.

Hvert 2. år velger Fekteforbundets ting tillitsvalgte til styret og til lov- og kontrollutvalget. Neste ting, som avholdes 13. september, skal velge medlemmer for den neste tingperioden 2020-2022. 

Fekteforbundets valgkomite har fra årsskiftet jobbet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater. I det arbeidet har de etterlyst innspill fra klubbene. De som er interessert i å stille til valg eller kjenner noen som kan egne seg, er oppfordret til å ta kontakt. 

Ett styremedlem må være under 26 år 
Nytt fra og med det neste tinget er at minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet. Valgkomiteen er derfor spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er Fekteforbundet også naturligvis underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og utfordrende 
Som en frivillig organisasjon, og ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund inne i en spennende og utfordrende tid idrettspolitisk. Norges Idrettsforbund gjennomgår en stor modernisering- og omorganiseringsprosess der både tilskuddordningene og våre finansieringskilder er i endring.

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Mer informasjon om hvordan Norges Fekteforbund er organisert finnes via denne lenken.

I idrettsforbundets anbefaling til gode styremedlemmer kommer kjerneord opp som god samarbeidsevne, ydmyk, innsiktsfull og kjennskap til forbundets utfordringer, evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tid til oppgaven. 

Kjenner du deg igjen eller har andre du vil anbefale, så si ifra til valgkomiteen.